• De Onderwijscoöperatie, VO-raad, PO-Raad, AVS, Ouders en Onderwijs en LAKS, zijn als Coördinatiegroep met diverse partijen in overleg over de volgende stap naar een vernieuwd onderwijscurriculum. Volgens de Coördinatiegroep moet een nieuw curriculum recht doen aan een aantal uitgangspunten, zoals een minder overladen onderwijsprogramma, doorlopende leerlijnen tussen po en vo en een belangrijke positie voor leraren bij curriculumontwikkeling.

 • Een Kamermeerderheid wil door met de ontwikkeling van een eigentijds onderwijsaanbod in het primair en voorgezet onderwijs. Dit is de uitkomst van een Algemeen Overleg hierover op donderdag 20 april. Eerste stap is het ontwikkelen van nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en techniek.

 • Onderwijs-, leerling- en ouderorganisaties hebben in een gezamenlijke brief een dringend beroep gedaan op de Tweede Kamer om steun te geven aan een voorstel om een volgende stap te zetten richting een herziend curriculum. Hun plan van aanpak, dat deze week aan staatssecretaris Dekker gestuurd werd, zou op 16 februari in een debat in de Kamer besproken worden. Tot teleurstelling van de organisaties stelde de Kamer het debat uit, waarmee het onderwerp over de verkiezingen heen getild dreigt te worden.

 • Afgelopen vrijdag heeft de PO-Raad met de VO-raad, de Onderwijscoöperatie, de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs gezamenlijk een voorstel gestuurd aan staatssecretaris Dekker (Onderwijs) om tot een herziening van de kerndoelen te komen in het primair en voortgezet onderwijs. De aanpak van deze ‘coördinatiegroep’ moet het vervolg op de verdiepingsfase van Onderwijs2032 gaan vormen. En wat mij betreft de échte start van de actualisering van het curriculum.

 • In een uitgebreid artikel staat Mijn Zaken Gids, een bijlage van Elsevier, stil bij de ontwikkelingen op het gebied van digitale leermiddelen.

 • Onderwerp
  01-10-2015

  Taal en rekenen zijn twee belangrijke fundamenten in het primair onderwijs. Dat leerlingen beschikken over deze basisvaardigheden, is onverminderd van belang. Maar onderwijs is meer dan dat. Aan de maatschappij en haar mensen worden andere eisen gesteld dan vroeger. Op de arbeidsmarkt worden tekorten voorzien aan technici. In het dagelijks leven wordt het steeds belangrijker dat mensen over... Lees verder

 • Op 14 oktober organiseren de VO-raad en de PO-Raad samen een miniconferentie voor bestuurders en schoolleiders over het onderwijs van de toekomst #Onderwijs2032.

 • Expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO constateert in haar Curriculumspiegel 2015 een grote behoefte aan meer en beter maatwerk. Ook heeft het onderwijs meer samenhang nodig in leerlijnen en...

 • Het Platform Onderwijs2032 heeft een aantal kaartensets met vragen ontwikkeld die schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen kunnen helpen bij het in gesprek gaan met elkaar over de inhoud van het toekomstige onderwijs. Ze zijn bijvoorbeeld te gebruiken in een klassengesprek, leerlingenraadoverleg, studiedag of ouderavond.

 • De woordvoerder van de PO-Raad reageert op 9 oktober in dagblad Trouw dat programmeren geen verplicht vak op de basisschool moet worden. De PO-Raad vindt het belangrijk dat de leerlingen kennis kunnen maken met techniek en dat hun nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd, maar "laat scholen zelf bepalen of programmeren binnen hun curriculum past", aldus de woordvoerder in de krant.

Pagina's