• Het Dashboard passend onderwijs is uitgebreid met nieuwe informatie. Zo kunnen samenwerkingsverbanden nu onder meer inzicht krijgen in de absolute en relatieve aantallen thuiszitters en in het aantal kinderen met een vrijstelling van de leerplicht. Ook nieuw zijn de gemiddelde verblijfsduur van kinderen op het (v)so en sbo, het aantal kinderen dat naar school gaat met een ontwikkelingsperspectief en informatie over de doorstroom naar het voortgezet onderwijs.

  • Doelgroep: Coördinatoren en directeuren van de samenwerkingsverbanden.

    Kwaliteit wil iedereen, maar hoe levert u kwaliteit in de praktijk? En wanneer bent u tevreden over de resultaten? Dit is de centrale vraag van deze bijeenkomst, waarbij we ingaan op het meten van kwaliteit, de diverse kwaliteitszorgsystemen, het samenwerkingsverband als netwerk en de kwaliteit van het netwerk. U gaat geïnspireerd naar huis om aan de slag te gaan met uw eigen aanpak om de kwaliteit te borgen binnen het eigen samenwerkingsverband. 

  • Doelgroep: coördinatoren en directeuren van de samenwerkingsverbanden

  • De afgelopen maanden is er weer hard gewerkt aan het Dashboard passend onderwijs, het instrument dat samenwerkingsverbanden inzicht geeft in hun eigen cijfers en trends. De belangrijkste nieuwe ontwikkeling: samenwerkingsverbanden kunnen nu zelf informatie over hun tlv's uploaden, met als doel een landelijke benchmark. 

  • Voor het derde jaar is het Dashboard passend onderwijs nu onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem van Samenwerkingsverband VO Duin en Bollenstreek. Het instrument, dat samenwerkingsverbanden po en vo inzicht geeft in hun kengetallen, is nog in ontwikkeling maar het wordt steeds bruikbaarder, vinden directeur Benno Wiggers en beleidsmedewerker Jeroen van ’t Wout. ,,We zien dat er dit jaar een forse stap is gemaakt.”

  • Het Dasboard Passend onderwijs in mijn.vensters.nl is zo goed als klaar voor oplevering aan de samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverbanden krijgen binnenkort op hun emailadres de logingegevens toegestuurd. Vervolgens zal het dashboard een maandelijkse update krijgen, waarbij het aantal gegevens geleidelijk zal uitbreiden. Tijdens de Tweedaagse Passend onderwijs vond al een demo plaats van de eerste set indicatoren.