• Wat moet je doen met een tijdelijke aanstelling van medewerkers van wie de tijdelijke aanstelling aan het eind van dit schooljaar afloopt en die, volgens de oorspronkelijk plannen, een vaste aanstelling zouden moeten krijgen?

  Bij goed functioneren is er geen sprake van onvermijdbaar ontslag en zal ontslag per 1 augustus leiden tot problemen bij het Participatiefonds. Indien deze functie door de daling van de rijksbekostiging komt te vervallen kunt u deze functie in rddf plaatsen. Voor deze werknemers is dan de beste oplossing om ze, bij goed functioneren, een vaste aanstelling te geven of deze werknemers dan in het rddf is afhankelijk van het afspiegelingsbeginsel.

  Als er dan onvoldoende formatieruimte is voor de functies van werknemers met onbepaalde tijd, moeten er functies in rddf geplaatst worden. Dit zijn dus alleen de functies van werknemers met onbepaalde tijd, want die andere tijdelijke dienstverbanden lopen sowieso van rechtswege af. De werknemers wiens tijdelijk dienstverband afloopt moet worden aangemeld bij het Participatiefonds en daar volgt een instroomtoets.

  Een andere optie is om in het DGO afspraken te maken over hoe om te gaan met tijdelijke aanstellingen. U kunt de afspraak maken dat voor de continuïteit van het onderwijs mensen tijdelijk mogen worden aangesteld, maar dat de tijdelijke aanstellingen niet verlengd worden dan wel omgezet worden in vast dienstverband.

 • Bij de onderhandelingen (tijdens DGO) zullen de vakbonden ook kijken naar de reserves van het schoolbestuur en dit willen inzetten voor de oplossingen. Mag dit?

  De reserves mogen worden ingezet voor het oplossen van de problemen, zowel bij ontslagbeleid (outplacement/scholing) als bij werkgelegenheidsbeleid (voor het uitvoeren van het sociaal plan). De algemene reserves van een schoolbestuur zijn bedoeld als financiële buffer om risico’s op te vangen. De reserves kunnen ook gelabeld zijn voor voorzieningen/uitgaven in de toekomst zoals huisvesting en aanschaf van onderhoud binnenkant gebouwen en aanschaf van meubilair en onderwijsleerpakket.

 • Kun je ook, bijvoorbeeld in een regio, gezamenlijk DGO met de bonden voeren?

  Nee. DGO wordt gevoerd door één bestuur.

 • Welke ondersteuning biedt de PO-Raad aan scholen voor het voeren van Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO)?

  De PO-Raad zal relevante informatie omtrent het voeren van DGO verzamelen, en deze informatie zal worden gedeeld met de leden. Indien u DGO gaat voeren dan kunt u dit melden aan de PO-Raad. Hierdoor houden wij overzicht en kunnen wij ideeën en oplossingen die elders zijn gevonden, delen met andere schoolbesturen die ook DGO moeten voeren.

 • Na het succes van eerdere cursussen organiseert de PO-Raad in het eerste kwartaal van 2014 nieuwe trainingen DGO (Decentraal Georganiseerd Overleg) en onderhandelen. Heeft u de vorige trainingen gemist maar wilt u met de volgende cursussen graag meedoen?

 • Grote kans dat uw schoolbestuur te maken heeft met (stille) bezuinigingen, een dalend leerlingenaantal en daarmee samenhangende regionale onderhandelingen met de vakbonden (DGO). Kunt u daarbij ook...