• ,,Jarenlang leek het voldoende om te zeggen dat iedereen welkom is. De juiste intenties hebben en dit opschrijven in mooie kernwaarden, leek genoeg”, zo stelt directeur Dennis de Kruif. ,,Mooie woorden, maar het gaat er niet om of jij stelt dat iedereen welkom is. Het gaat er om of iemand zich veilig genoeg voelt om naar binnen te stappen. Daar ligt een taak voor de schoolleider.” Deze week: een driegesprek met een bestuurder en twee directeuren over hun verantwoordelijkheid om racisme en discriminatie in het onderwijs te stoppen.

  • ,,Als je het écht hebt over verschillen, vind je overeenkomsten in het anders-zijn”, ervaart Audrey Raalte, locatieleider bij Innoord in Amsterdam. Op haar school is aandacht voor diversiteit breed verankerd. ,,We geven de kinderen zo veel mogelijk mee over verschillende culturen, relaties en achtergronden. Iedereen mag trots zijn en vieren wie hij of zij is.” En dat gebeurt letterlijk; alle feesten passeren de revue. Maar dat diversiteit gevierd wordt in het onderwijs, betekent niet dat dit ook geldt binnen de professionele organisate. ,,Ik vraag me soms af of mailtjes er hetzelfde uit zouden zien als ik een witte man was.”

  • Marcel Wevers is directeur op basisschool de Ark van Noach in IJsselstein. Begin dit jaar is het team bij elkaar gekomen om zich te heroriënteren op burgerschap en daar een visie op te vormen. Al jaren geeft de school Kanjertrainingen, maar het was tijd om de informatie en de verschillende thema’s breder in te zetten. Door programma’s met elkaar te combineren en informatie te herijken hoopt Wevers betere invulling te kunnen geven aan de burgerschapsopdracht. Het thema over racisme en discriminatie wordt daarin stevig neergezet.

  • Daniël Troost is leraar groep 8 op openbare basisschool de Sluis in Anna Paulowna, die in 2016 fuseerde met PCB de Regenboog. De actualiteit rondom Black Lives Matter, de dood van George Floyd en de protesten wereldwijd bereikt de kinderen in Daniëls klas via het nieuws, specifiek via Nieuwsbegrip en het Jeugdjournaal. Vóór de actualiteit van de afgelopen weken is discriminatie niet als dusdanig onderwerp van gesprek geweest, omdat het niet speelt in de klas. De vraag die centraal stond bij gesprekken die wel al plaatsvonden in zijn kring van loungebanken is 'vind jij dat je het recht hebt jezelf boven een ander te stellen?'. De conclusie gelukkig altijd 'nee'.

  • Zelfs wie denkt zich nooit schuldig te maken aan racisme voelt zich door de wereldwijde Black Lives Matter-beweging aangesproken eens heel goed in de spiegel te kijken. Dat geldt ook voor mij: Hoe handel ik? Hoe reageer ik? Hoe denk ik? En: wat mogen we van het onderwijs verwachten? Racisme is immers aangeleerd. De school heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om het gesprek over en bestrijden van racisme. Dat is een precaire opdracht voor de individuele leerkracht én vraagt wat van teams. Maar het adagium ‘Verander de maatschappij, begin bij het onderwijs’, gaat niet op.

  • 'De werkgeverskoepel van de basisscholen, de PO-Raad, vindt dat scholen zich moeten voorbereiden op de discussie over Zwarte Piet', schrijft de Telegraaf vandaag naar aanleiding van het toenemende aantal scholen dat Zwarte Piet in de ban doet. Op de Flevoparkschool in Amsterdam-Oost blijft Zwarte Piet zwart.