• Snel internet in het hele land, ook in de buitengebieden. Dat is het doel van minister Henk Kamp (Economische Zaken). Volgens de bewindsman gaat het daarmee de goede kant op, al is nog onduidelijk of alle initiatieven samen voldoende effect sorteren en in hoeverre scholen ervan profiteren.

  • Er zijn steeds meer mogelijkheden om met slimme inzet van ICT leerlingen op hun eigen niveau te laten leren. De praktijk wijst uit dat de stap naar meer leren op maat leren met ICT complex is. De PO-Raad werkt daarom samen met de VO-raad en ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken in het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. In de recent gepubliceerde publieksversie van het plan van aanpak voor 2016 vindt u informatie over het Doorbraakproject, de doelstellingen waar we tot en met 2017 gezamenlijk aan werken en een greep uit de activiteiten die we in 2016 ondernemen.

  • De Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) ging dinsdag enthousiast van start. Bezoekers vonden er met name heel veel aanbieders van (digitaal) educatief materiaal. Het was een uitgelezen kans voor leraren, schoolleiders en schoolbestuurders zich te laten informeren en inspireren voor hun werk. De PO-Raad was erbij. Een verslag.

  • Het netwerk Onderwijsinnovatie en ICT adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd op onderwerpen betreffende onderwijsinnovatie en ICT in het primair onderwijs. Bij deze bijeenkomst...

  • Minister Jet Bussemaker en Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) willen dat ict breed wordt ingezet in het onderwijs zodat het beter en eigentijdser wordt. Deze ambitie tot een ‘schaalsprong’ spraken ze uit tijdens het Algemeen Overleg (AO) over Onderwijs en digitalisering op 11 juni in de Tweede Kamer. Daarentegen zijn zij niet van plan de belemmeringen weg te nemen die PO-Raad en VO-raad onlangs aan de kaak stelden.