• Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT is onlangs afgerond. In de periode tussen 2014 en 2017 maakten vele partners, waaronder de PO-Raad, zich sterk voor meer maatwerk in het onderwijs door de inzet van ICT. De resultaten kunt u bekijken in een nieuwe digitale brochure. Het programma ‘Slimmer leren met ICT’ voor het primair onderwijs, draait dit jaar nog op volle kracht.

  • “In de wereld van de toekomst worden hele andere vaardigheden belangrijk”, zegt neuropsycholoog Margriet Sitskoorn. “Zo krijgen we bijvoorbeeld steeds meer prikkels. We moeten kinderen helpen om hierin een ‘juiste’ keuze te maken en hen leren om hun aandacht te richten, vast te houden en te verdelen.”

  • Het demissionaire kabinet onderschrijft het belang van ICT voor het onderwijs, maar toont zich amper bereid hiervoor zelf actie te ondernemen, zo blijkt uit een Kamerbrief. En dat terwijl de Onderwijsraad er onlangs op wees dat de overheid een belangrijke rol heeft bij onder meer het regelen van goed internet voor scholen. Scholen draaien hier nu vooral zelf voor op. PO-Raad en VO-raad vinden dit teleurstellend.

  • De digitalisering van het onderwijs heeft dringend een impuls nodig, stelt de Onderwijsraad in het advies ‘Doordacht Digitaal, Onderwijs in het digitale tijdperk’. De PO-Raad sluit zich hierbij aan. Ook pleit de PO-Raad voor een gezamenlijke inzet van overheids- en marktpartijen voor een verbeterslag van het ICT-onderwijs.

  • Digitaal lesmateriaal, software en devices tegen een goede prijs inkopen: dat lukt alleen als schoolbesturen hun krachten bundelen en samenwerken. Zo’n twintig schoolbesturen werken daarom aan het opzetten van een landelijke inkoopcoöperatie. Wilt u ook meepraten? Dat kan! Wilt u nu alvast advies over het aankopen van ICT? De Aanbestedingsadviesraad helpt.

  • Twee nieuwe initiatieven moeten het scholen en hun besturen makkelijker maken om passend digitaal lesmateriaal en bijbehorende software en devices aan te schaffen. Woensdag startte een inkoopcoöperatie van besturen die hun vragen gaan bundelen en samen tegen een goede prijs willen inkopen. Bij de nieuwe Aanbestedingsadviesraad kunnen scholen en besturen terecht voor onafhankelijk advies over hun aankoop van ICT.

  • Scholen krijgen hulp van een team van experts om efficiënter te werken en regeldruk in de school te verminderen. Het ministerie van Onderwijs wil er daarmee voor zorgen dat leraren meer tijd overhouden voor het lesgeven. De PO-Raad vindt dat de overheid daarnaast overbodige regels moet schrappen. Ook de inzet van ICT kan helpen de werkdruk te verminderen, blijkt uit een peiling.

  • Met het toenemende gebruik van digitale leermiddelen en (leerlingadministratie)systemen wordt het steeds belangrijker en ingewikkelder om privacy goed te regelen. Om scholen daarbij te ondersteunen, heeft Kennisnet de maand oktober uitgeroepen tot Maand van de Informatiebeveiliging en privacy. Ook de PO-Raad doet hieraan mee.

  • Waarom toch al die aandacht voor ICT in het onderwijs? Wat kunnen scholen en schoolbesturen er eigenlijk mee? Hoe komt u aan de juiste software, devices, wifi, noem maar op? En hoe zit het ook alweer met de privacy? U leest het in de nieuwe podium Extra, een speciale uitgave van het magazine van de PO-Raad, gemaakt in samenwerking met Kennisnet. Een editie volledig in het teken van onderwijs en ICT.

  • Er zijn steeds meer mogelijkheden om met slimme inzet van ICT leerlingen op hun eigen niveau te laten leren. De praktijk wijst uit dat de stap naar meer leren op maat leren met ICT complex is. De PO-Raad werkt daarom samen met de VO-raad en ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken in het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. In de recent gepubliceerde publieksversie van het plan van aanpak voor 2016 vindt u informatie over het Doorbraakproject, de doelstellingen waar we tot en met 2017 gezamenlijk aan werken en een greep uit de activiteiten die we in 2016 ondernemen.

Pagina's