• Recent zijn een aantal documenten gepubliceerd die scholen kunnen helpen bij hun huisvestingszaken. Het gaat om een onderzoek naar het stroomlijnen van scholenbouw, een leidraad voor het verduurzamen van schoolgebouwen, een rapport over de voor- en nadelen van de overdracht van de verantwoordelijkheid voor schoolgebouwen van gemeenten naar scholen en om een scholenbouwatlas.

  • Op 30 september organiseert de PO-Raad de masterclass Doordecentralisatie onderwijshuisvesting; de winst van het Bredase model. ...

  • Thema
    21-11-2014

    Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Helaas schiet de kwaliteit van de onderwijshuisvesting in Nederland nogal eens tekort. De gemiddelde leeftijd van een schoolgebouw is 40 jaar, het binnenklimaat van 80 procent van de scholen is matig tot slecht en gebouwen zijn niet meer toegerust op moderne toepassingen. Leraren in het basisonderwijs geven hun schoolgebouw gemiddeld dan ook... Lees verder