• Amper twee weken voordat de eerste leerlingen zich buigen over de eindtoets, adviseert het Centraal Plan Bureau (CPB) om die toets een belangrijkere rol te geven ín het schooladvies. Het CPB schaart zich daarmee achter de PO-Raad en diverse politieke partijen.

  • Onderzoek wat het kost als kinderopvang en onderwijs vergaand kunnen samenwerken én kijk wat dit oplevert. Trek regels en bijbehorend toezicht daarnaast gelijk. Hiervoor pleiten de PO-Raad, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een positionpaper. Donderdag spreekt de Tweede Kamer hierover in een rondetafelgesprek.

  • In maart schreven wij het nog maar weer eens op (in Trouw): “Laat de kansen van peuters niet afhangen van hun achtergrond”. Samen met de kinderopvangsector en de gemeenten voeren we al jaren argumenten aan om naar één basisvoorziening voor alle peuters toe te groeien. De politieke wil om dit te doen, ontbreekt helaas nog steeds. En dat is ontzettend jammer, want met echte integrale kindcentra, een basisvoorziening, of hoe je het ook noemt, kunnen we werken aan een doorgaande leerlijn en kunnen we talenten van kinderen beter en doelgerichter ontwikkelen.

  • Nog altijd staan regels in de weg voor scholen en opvangcentra om samen te werken in een Integraal Kindcentrum. Dat schrijft het Algemeen Dagblad.

  • Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door KPC Groep in samenwerking met de PO-Raad en is bestemd voor bestuurders, stafmedewerkers, leidinggevenden, projectleiders, docenten en ouders. ...

  • Erken het kindcentrum als wettelijke verschijningsvorm en betrek het SER-advies bij de uitwerking van de moties. Dat is de boodschap waarmee PO-Raad, MOgroep en VNG de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken vandaag het algemeen overleg over kinderopvang in sturen.    

  • De PO-Raad vindt dat ieder kind recht heeft op een goede start. Het huidige voorstel dat aangeboden is ter internetconsultatie, komt volgens de PO-Raad niet tegemoet aan het versnipperde aanbod voor jonge kinderen en geeft geen garantie voor toegang tot voorschoolse voorzieningen voor alle kinderen.

  • Het kabinet heeft de Sociaal Economische Raad (SER) om advies gevraagd over de inrichting van kinderopvangvoorzieningen. Het kabinet wil weten hoe het enerzijds de deelname van ouders aan het arbeidsproces beter kan ondersteunen en hoe het anderzijds de brede ontwikkeling van jonge kinderen kan optimaliseren. De PO-Raad denkt dat de inzichten uit dit advies positief zullen bijdragen aan de discussie over een structurele oplossing voor het versnipperde aanbod voor jonge kinderen.

  • De PO-Raad is teleurgesteld over de reactie van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) op het actieplan Geef kinderen de ruimte. Asscher en Dekker stellen dat onderwijs en opvang binnen de bestaande wettelijke kaders al kunnen samenwerken. Zij negeren daarmee de problemen die het veld nu juist ervaart en signaleert.