• Om het digitaal melden en afhandelen van verzuim via het Verzuimregister te verbeteren, heeft DUO de informatie op zijn site aangepast. De informatie is nu duidelijker en makkelijker te vinden. Ook vind je er meer handvatten om op de juiste manier ongeoorloofd verzuim te kunnen melden.

  • Met enige regelmaat gebeurt het dat scholen met leerlingen die korter dan twee jaar in Nederland zijn achter het net vissen met de aanvraag van aanvullende bekostiging. Zij bellen dan in paniek met de PO-Raad met het verzoek te bemiddelen met DUO of OCW. Helaas kan de PO-Raad meestal weinig anders dan adviseren bezwaar te maken. Het is dus zaak dat scholen zorgvuldiger omgaan met het aanvragen van speciale bekostiging. Adviseur Boudien Bakker licht dit toe.