• Innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en Frisse Scholen’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) maakte vandaag de elf basisscholen bekend, die geselecteerd zijn om aan het programma deel te nemen. De PO-Raad zat samen met het ministerie van Onderwijs, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en BZK in de adviescommissie voor het innovatieprogramma.

 • Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen ook de komende maanden nog gebruik maken van de subsidieregeling voor verduurzaming van hun schoolgebouwen. De overheid heeft de subsidieregeling verlengd tot en met 29 december 2017.

 • Pagina

  In zo'n 80% van de 7000 schoolgebouwen is het binnenklimaat zó slecht, dat de leerlingen 's middags niet meer goed kunnen leren. Ook het werkklimaat voor de docenten voldoet niet meer aan de arbo...

 • Renovatieplannen? Bezoek een kennissessie Renovatie Schoolgebouwen!...

 • De kou is uit de lucht, de lente staat weer voor de deur. Heerlijk. Maar zit je in een slecht geventileerd klaslokaal, dan zie je die zon liever weer achter de wolken verdwijnen. Zo’n warme, zuurstofarme ruimte vóélt niet alleen bedompt, Deens veldonderzoek toont aan dat één graad temperatuurverschil tot 3,5 procent prestatieverlies leidt. 

 • Ouders die willen helpen de school van hun kind duurzamer te maken, kunnen zich aanmelden bij www.waardevolleschool.nl. Deze campagne is een initiatief van Green Deal Scholen, Eco-Schools, Ouders & Onderwijs en de Dutch Green Building Council (DGBC). 

 • Green Deal Scholen (GDS) zoekt gemeenten en schoolbesturen die hun Integraal Huisvestingsplan (IHP) in 2016 gaan actualiseren en verduurzamen. In een pilot zal GDS ongeveer vijf gemeenten en schoolbesturen middels een onafhankelijke adviseur hierbij ondersteunen.

 • Voor scholen in het basisonderwijs die gehuisvest zijn in een monumentaal pand is het Duurzame Scholenfonds van start gegaan. Met een laagrentende Duurzame Scholenfonds-Lening uit dit fonds kunnen monumentale scholen duurzaamheidsmaatregelen financieren.

 • Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. De eisen die hiervoor aan de energieprestaties van nieuwe gebouwen worden gesteld in 2020, zijn opgenomen in een Kamerbrief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst).  

 • Op 10 november vindt tijdens de kennisdag van Ruimte-OK de centrale start van het uitvoeringsprogramma van de Green Deal Scholen plaats. De partners van de Green Deal Scholen, waaronder de PO-Raad, willen met dit uitvoeringsprogramma schoolbesturen ondersteunen bij het creëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen. Wat uiteindelijk moet leiden tot een gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren.

Pagina's