• Voer je gesprekken met oudere leraren over hun inzetbaarheid en hun loopbaan? Doe dan mee aan het onderzoek van het ministerie van OCW en klik hier voor de vragenlijst. Invultijd 10 minuten. Ben je direct leidinggevende of HRM’er in primair-, voortgezet- of middelbaar beroepsonderwijs en wil je meedoen aan een interview over de inzetbaarheid van oudere leraren? Meld je dan zelf aan via een mailbericht.

  • Duurzame inzetbaarheid binnen uw school. Wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe kunt u duurzame inzetbaarheid naar de praktijk vertalen? Hoe maakt u de juiste keuzes? Tijdens het Arbocongres krijgt...

  • Drie instrumenten in de Toolbox Financiën zijn bijgewerkt met actuele gegevens voor 2018.

  • Eind januari heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet aan te passen. Reden voor dit wetsvoorstel is het steeds groter wordende belang van de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking. Vanaf 1 juli 2017 zal de aangepaste Arbeidsomstandighedenwet in werking treden. De zes belangrijkste wijzigingen op een rij.

  • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een analyse gemaakt van het effect van de regeling duurzame inzetbaarheid op de jaarrekeningen van onderwijsinstellingen. Voor het primair onderwijs betekent dit dat de voorziening duurzame inzetbaarheid nu ook gebaseerd moet worden op de daadwerkelijk gespaarde uren voor overige verlofdoeleinden, zoals studieverlof.

  • De cao-afspraken rondom duurzame inzetbaarheid biedt medewerkers van 57 jaar en ouder de mogelijkheid om verlof te sparen. In de Regeling jaarverslag onderwijs is aangegeven dat voor deze gespaarde uren ouderenverlof een voorziening op de balans moet worden ingericht.

  • Cao-partijen hebben voor 1 oktober de tekst gepubliceerd over duurzame inzetbaarheid. De afgelopen weken is gebleken in het onderwijsveld dat bij de toepassing van deze bepalingen in een aantal specifieke situaties nog onduidelijkheden bestaan. Op basis van binnengekomen signalen is nader overleg gevoerd en presenteren cao-partijen hierbij een nader aangevulde en verbeterde tekst die tevens is voorzien van een toelichting.