• Investeer in schoolgebouwen, dat is wat de PO-Raad, VO-raad, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan een nieuw kabinet vragen. Alle politieke partijen zijn het over één ding eens: goed onderwijs is van groot belang. Goed onderwijs vraagt echter om goede schoolgebouwen, schrijven Anko van Hoepen, Hein van Asseldonk, Leonard Geluk, Maxime Verhagen en Doekle Terpstra vandaag in Trouw.

  • De overige 260 miljoen van de subsidieregeling ventilatie wordt nog dit jaar beschikbaar gesteld. De Tweede Kamer nam hiertoe een motie aan. De subsidieregeling kent een aantal knelpunten en is geen oplossing voor de aanpak van slechte en verouderde schoolgebouwen. De PO-Raad pleit voor een integrale aanpak en gaat hierover in gesprek met het ministerie van OCW.

  • Het onderzoek dat onlangs is gedaan naar onderwijshuisvesting laat zien dat de problematiek rondom verouderde schoolgebouwen complex is. De PO-Raad ging hierover in gesprek met Sylvia Veltmaat, schoolbestuurder bij Flores Onderwijs en Marinka Mulder, wethouder onderwijs in de gemeente Renkum. Tegen welke problemen lopen zij aan in de praktijk als het gaat om schoolgebouwen?

  • Hoe richt je het onderwijs in als iedereen thuis zit? Hoe zit het met de ventilatie als iedereen weer naar school moet? Opgaven bovenop de opgaven die er al lagen met grote thema’s als integratie, gezondheid, duurzaamheid, financiering en krimp. Het illustreert hoe complex de vastgoedopgave is geworden. Op de Onderwijsvastgoeddag van Ruimte-OK wordt de focus gelegd op het samen werken aan oplossingen.

  • Ik kan het me nog goed herinneren uit mijn tijd als schoolleider. De ene leraar vond het te warm in het gebouw en de andere te koud. Er werd dan ook veel aan de knoppen van de radiotoren gedraaid, waardoor het voorgeprogrammeerde systeem op hol sloeg. Een aardige monteur hielp me uit de brand met een truc: met een kleine aanpassing aan de knoppen leek het alsof je daar nog flink aan kon draaien, maar in de praktijk veranderde er niets aan de temperatuur. Ik denk dat veel mensen die werken in het onderwijs dit zullen herkennen. Het is ontzettend frustrerend, maar je kunt maar weinig doen in de huidige schoolgebouwen als het gaat om temperatuur. En vooral in hele warme weken met veel zon op het gebouw, zorgt dit voor benauwde klaslokalen. 

  • Is jouw schoolbestuur opdrachtgever voor de nieuw- en verbouw van scholen? Bekijk dan het nieuwe Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen. Het PvE helpt je eisen te formuleren voor het ontwerp van energiezuinige en gezonde gebouwen en installaties. Deze nieuwe versie is aangepast aan recente eisen en thema’s en sluit goed aan bij het kwaliteitskader onderwijshuisvesting voor het funderend onderwijs.

  • Renovatie- of nieuwbouwplannen? Deze trajecten zijn spannend en uitdagend tegelijk. Als bouwheer heb je veel vrijheid, maar tegelijkertijd zijn er veel onzekerheden en risico’s. Hoe je in deze tijd omgaat met nieuwbouw- en renovatieplannen hoor je tijdens de studiedag ‘Hoe bouw ik een school?’ van HEVO.

  • Dat schrijft de PO-Raad in een brief aan informateur Mariette Hamer. Hiermee kunnen we zorgen voor een concurrerend salaris voor leraren (€ 900 miljoen), goede opleidingen en professionalisering (€ 180 miljoen) en gezonde en duurzame onderwijshuisvesting (€ 730 miljoen voor het funderend onderwijs).

  • Bij schoolgebouwen zijn verschillende ministeries betrokken. Omdat de problemen rondom onderwijshuisvesting complex zijn heeft minister Arie Slob (Onderwijs) een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) laten doen. Het onderzoek is inmiddels afgerond en heeft als doel het nieuwe kabinet te informeren over de knelpunten en mogelijke oplossingen rondom onderwijshuisvesting.

  • In Nieuwsuur wordt aandacht gevraagd voor de manco’s van de subsidieregeling om de ventilatie in schoolgebouwen te verbeteren. De PO-Raad, VO-raad en VNG hebben eerder in een brief aan minister Arie Slob (Onderwijs) aangegeven dat schoolbesturen drempels ervaren in de huidige regeling. Wat de PO-Raad betreft is het belangrijk dat knelpunten rondom onderwijshuisvesting op een integrale manier worden aangepakt.

Pagina's