• Renovatie- of nieuwbouwplannen? Deze trajecten zijn spannend en uitdagend tegelijk. Als bouwheer heb je veel vrijheid, maar tegelijkertijd zijn er veel onzekerheden en risico’s. Hoe je in deze tijd omgaat met nieuwbouw- en renovatieplannen hoor je tijdens de studiedag ‘Hoe bouw ik een school?’ van HEVO.

  • Als wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft Chantal Broekhuis met maar liefst dertien schoolbesturen te maken. Voor welke afwegingen staan gemeenten als het gaat om onderwijshuisvesting? Wat is volgens Broekhuis – een expert met ervaring ‘aan beide kanten van de tafel’ – cruciaal voor een constructieve samenwerking met de gemeente?

  • Tijdens deze reeks cursussen gaan we in op verschillende thema's rondom onderwijshuisvesting. We gaan o.a. in op de wet- en regelgeving, strategisch huisvestingbeleid, verduurzaming & renovatie, organiseren en financieren van kindcentra en meer. Wil jij je kennis over onderwijshuisvesting vergroten? Volg dan de cursussen onderwijshuisvesting die Ruimte-OK in samenwerking met de PO-Raad organiseert.  

  • Het onderwijsveld wacht de komende jaren een enorme uitdaging. Duizenden schoolgebouwen moeten verduurzaamd worden vanwege het Klimaatakkoord. Maar hoe concretiseren gemeenten en schoolbesturen deze opgave? Wat kan er geleerd worden van opgedane leerervaringen elders? Op het Duurzame & Gezonde Scholen Congres op 10 november staat het leren uit de praktijk centraal.

  • Schoolbesturen die subsidie willen aanvragen om hun ventilatie te verbeteren kunnen tussen 1 oktober en 31 januari een aanvraag indienen voor de zogenaamde SUViS-regeling. De PO-Raad heeft eerder aangegeven dat de regeling een aantal knelpunten kent en adviseert schoolbesturen en gemeenten die een aanvraag in willen dienen advies te vragen aan Kenniscentrum Ruimte-OK.

  • Deze kennisgroep is bedoeld voor stafmedewerkers van schoolbesturen die zich met huisvesting bezighouden.

  • Ruimte-OK organiseert op woensdag 29 september van 10:00 uur tot 12:00 uur samen met Schooldakrevolutie de online kennissessie | netcongestie zon-PV; wat kan wél?In Nederland wordt steeds meer gebruik gemaakt van het elektriciteitsnet, ook door scholen. Zowel de transitie van verwarmen met aardgas naar elektriciteit als ook de toename van eigen productie met zonnepanelen zetten het elektriciteitsnet onder druk. Dit zorgt in de praktijk voor ophopingen en files op het elektriciteitsnet, oftewel netcongestie.

  • Financieel, organisatorisch en technisch grip krijgen op frisse, energieneutrale, duurzame en flexibele scholen? Op de praktische studiedag van SPRYG Real Estate Academy hoor je hoe je als gemeente...

  • De Plastic Soup Surfer, Merijn Tinga, heeft een motie overhandigd aan schoolbestuur SPO Utrecht om aandacht te vragen voor het gescheiden afvoeren van afval. SPO Utrecht nam de motie in ontvangst namens de PO-Raad, waarmee wij de oproep van de Plastic Soup Surfer ondersteunen: afval scheiden in de klas, de normaalste zaak vóór de wereld.

  • Investeer in schoolgebouwen, dat is wat de PO-Raad, VO-raad, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan een nieuw kabinet vragen. Alle politieke partijen zijn het over één ding eens: goed onderwijs is van groot belang. Goed onderwijs vraagt echter om goede schoolgebouwen, schrijven Anko van Hoepen, Hein van Asseldonk, Leonard Geluk, Maxime Verhagen en Doekle Terpstra vandaag in Trouw.

Pagina's