• Vanuit het Masterplan Dyscalculie worden in maart regionale bijeenkomsten georganiseerd over begeleiding en overdracht van leerlingen met ernstige rekenproblemen. Daarnaast vraagt het project de medewerking van scholen aan een enquête over het gebruik van de protocollen Dyscalculie.

  • Op woensdag 11 december vindt de conferentie ‘Masterplan Dyscalculie*’ voor het basisonderwijs plaats, georganiseerd door de Steunpunten taal en rekenen in samenwerking met KPC Groep.