• Hoe kunnen éénpitters en kleine schoolbesturen invulling geven aan hun professionalisering, zo bijdragen aan de ontwikkeling van de sector en laten zien dat zij de verantwoordelijkheid voor goed...

 • Hoe kunnen éénpitters invulling geven aan hun eigen professionalisering, zo bijdragen aan het ontwikkelen van de sector en laten zien dat zij de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs aan kunnen? Om éénpitters hierin te ondersteunen start de PO-Raad met een pilot bestuurlijke visitatie speciaal voor éénpitters en kleine schoolbesturen.

 • Onderwerp
  27-09-2017

  Bijna de helft van alle schoolbesturen in het primair onderwijs is een eenpitter. Deze besturen hebben slechts één school onder hun hoede. Daarnaast heeft een aanzienlijk deel van de besturen twee tot vijf scholen. Dit noemen we ‘kleine besturen’.

 • Speciaal voor eenpitters faciliteert de PO-Raad een aantal lerende netwerken. Een professionele netwerkbegeleider ondersteunt hen in hun gezamenlijke activiteiten en indien nodig geven externe experts extra informatie. Besturen komen steeds op een van de scholen bij elkaar. De gastheer verzorgt de locatie en het thema. Deelnemers uit drie eenpitternetwerken delen hun ervaringen in Schoolmanagement Totaal.

 • De diversiteit in onze sector is enorm: diversiteit in omvang van schoolbesturen, in omvang van scholen, in denominaties, in onderwijskundige inrichting. Er zijn grote en kleine scholen, grote stads- en plattelandsscholen. Van de 1113 schoolbesturen in het PO zijn er 490 zogenoemde eenpitters, besturen met één school. Dat is 40 % van het totaal aantal besturen. Daarnaast zijn er 212 schoolbesturen met twee tot vijf scholen. Samen vormen deze kleinere besturen 63 % van het totaal.

 • De PO-Raad organiseert twee keer per jaar verschillende regiobijeenkomsten voor éénpitters en kleinere schoolbesturen (met bijvoorbeeld twee of drie scholen). Wij nodigen u van harte uit om deel te...

 • Ook voor een eenpitter is risicomanagement van groot belang. Een groot aantal beschikbare voorbeelden en instrumenten rondom risicomanagement is echter vooral geschikt voor de wat grotere onderwijsinstellingen. De PO-Raad stelt daarom een nieuwe good practice beschikbaar die eenpitters kan helpen bij het organiseren van hun risicomanagement.

 • De PO-Raad organiseert twee keer per jaar regiobijeenkomsten voor eenpitters en kleinere schoolbesturen (met bijvoorbeeld 2 of 3 scholen). Leden van de PO-Raad zijn van harte uitgenodigd om deel te...

 • De PO-Raad organiseert in mei weer regiobijeenkomsten voor eenpitters en kleinere schoolbesturen met bijvoorbeeld twee of drie scholen. Wij nodigen hen van harte uit om hieraan deel te nemen. De...

 • De PO-Raad organiseert in mei weer regiobijeenkomsten voor eenpitters en kleinere schoolbesturen met bijvoorbeeld twee of drie scholen. Wij nodigen hen van harte uit om hieraan deel te nemen. De...

Pagina's