• De geboortegrond van kinderprogramma 'Stuif es in', vormt het decor voor de slotconferentie van het project Eerst kiezen, dan delen. Het gedachtegoed van het project blijkt na een looptijd van twee jaar ingedaald te zijn, in ieder geval bij de aanwezige bezoekers in 't Spant in Bussum. Eerst keuzes maken, onderwijskundige doelstellingen opstellen, vervolgens de middelen verdelen, is voor hen een bekend concept.

  • Stichting Surplus heeft een instrument ontwikkeld waarmee schoolbesturen inzicht kunnen krijgen in welke lasten op korte termijn kunnen worden verlaagd. Op die manier kunnen zij sturen op hun financiële flexibiliteit. De Stichting bestuurt vijfendertig scholen.

  • In de afgelopen maanden organiseerde de PO-Raad verschillende masterclasses ter ondersteuning van schoolbesturen bij de verdere professionalisering vanuit de door de sector zelf ontwikkelde Code Goed Bestuur. Deze masterclasses werden gegeven binnen de kaders van het project Eerst kiezen, dan delen. Wilt u de masterclasses van 19 september en 3 oktober nog eens bekijken of kon u er niet bij zijn maar bent u er wel in geïnteresseerd? De volledige sessies zijn nu hier te bekijken.

  • Ook voor een eenpitter is risicomanagement van groot belang. Een groot aantal beschikbare voorbeelden en instrumenten rondom risicomanagement is echter vooral geschikt voor de wat grotere onderwijsinstellingen. De PO-Raad stelt daarom een nieuwe good practice beschikbaar die eenpitters kan helpen bij het organiseren van hun risicomanagement.

  • Eerst kiezen, dan delen is een project van de PO-Raad waarin de optimale koppeling tussen (onderwijskundig) beleid en financieel beleid centraal staat. Verschillende aspecten van Goed Financieel...

  • De PO-Raad organiseert na de zomervakantie drie masterclasses ter ondersteuning van schoolbestuurders bij hun verdere professionalisering. De Code Goed Bestuur staat daarbij centraal. U kunt zich daar nu voor inschrijven.

  • Deze masterclass vindt plaats in de slotconferentie van het project Eerst kiezen, dan delen van de PO-Raad. Rienk Goodijk, bijzonder hoogleraar Governance in het (semi-)publieke domein verbonden aan Tias Nimbas Business School, Universiteit van Tilburg gaat in deze masterclass in op toezicht, informatievoorziening en hoe de toezichthouder zijn eigen verantwoording kan organiseren.

  • Passend onderwijs kan alleen succesvol zijn als we het gedachtegoed dat hieraan ten grondslag ligt uitdragen en delen. We nodigen u daarom uit voor een tweedaagse conferentie op 3 en 4 oktober om goede ideeën te komen brengen en halen.

  • De PO-Raad heeft ‘Goed bestuur’ hoog in het vaandel. Niet alleen omwille van de kwaliteit van het bestuur zelf, maar vooral omdat goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs. Om besturen daarbij te...

  • In 2013 organiseert de PO-Raad een zestal masterclasses ter ondersteuning van schoolbesturen bij de verdere professionalisering vanuit de door de sector zelf ontwikkelde Code Goed Bestuur.  In de...

Pagina's