• Een aantal provincies in Nederland heeft te maken met een daling van het aantal inwoners. Dit heeft grote gevolgen voor de (sociale) infrastructuur in die gebieden, waaronder het onderwijs. In...

  • 13:30-16:30Locatie: ARISTO UTRECHT  De workshops ‘Risicomanagement' helpen u het instrument 'Risico's in beeld' optimaal in te zetten in uw organisatie. Het instrument is onderdeel van het project...

  • Dit najaar organiseert het project Eerst kiezen, dan delen van de PO-Raad een tweetal conferenties 'Krimp op bedrijfsmatige manier bekeken'. In de conferenties, die op 25 september in Eindhoven ...

  • De workshops ‘Risicomanagement' helpen u het instrument 'Risico's in beeld' optimaal in te zetten in uw organisatie.

  • De PO-Raad en de schoolbesturen in het primair onderwijs werken hard aan het verbeteren van de financiële deskundigheid van de sector. Dat dit bij een klein aantal schoolbesturen nog niet goed gaat...

  • Onderzoek van de onderwijsinspectie naar de financiële positie van mogelijk rijkere schoolbesturen in het primair onderwijs geeft een genuanceerd beeld. Hoewel het onderzoek van de inspectie niet...

  • In september organiseert de PO-Raad voor haar leden weer diverse bijeenkomsten, variërend van een politiek debat Noord-Nederland, tot workshops en conferenties. Ook vindt er een Algemene...

  • De workshops ‘Risicomanagement' helpen u het instrument 'Risico's in beeld' optimaal in te zetten in uw organisatie. Het instrument is door het project Eerst kiezen, dan delen van de PO-Raad. De...

  • De workshops ‘Risicomanagement' helpen u het  instrument 'Risico's in beeld' optimaal in te zetten in uw organisatie. Het instrument is onderdeel van het project  Eerst kiezen, dan delen  van de PO...

  • De workshops ‘Risicomanagement' helpen u het instrument 'Risico's in beeld' optimaal in te zetten in uw organisatie. Het instrument is door het project Eerst kiezen, dan delen van de PO-Raad ontwikkeld voor en door bestuurders en/of algemene directie en helpt u;

Pagina's