• De centrale vraag in dit deelproject binnen het project Effectief Schakelen is hoe de informatie-uitwisseling tussen PO en VO verder verbeterd kan worden, zodat elk kind betere kansen krijgt door...

  • In het deelproject 'pilot verplaatsen Cito-eindtoets' binnen het project Effectief Schakelen, hebben de organisaties onderzocht of het verplaatsen van de Cito-eindtoets kan bijdragen aan een betere...

  • PO-Raad, VO-raad en AVS nodigen politici, beleidsmakers, journalisten, leerlingen, ouders, docenten, schoolleiders, schoolbestuurders en geïnteresseerden van harte uit om deze middag onze gast te...

  • Scholen voor primair en voortgezet onderwijs staan positief tegenover een latere afname van de eindtoets in groep 8 van het primair onderwijs. Daarmee krijgen de leerlingen een maximaal gebruik van...