• Wordt het maken van een eindtoets verplicht voor alle leerlingen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, dan is het erg belangrijk dat zij een toets op hun eigen niveau kunnen maken. Dat benadrukt de PO-Raad in een brief die ze vandaag aan de Tweede Kamer stuurde.

  • De Tweede Kamer debatteert donderdag over de invoering van een centrale eindtoets voor alle scholen en leerlingen. Of leerkrachten daarbij hun leerlingen een toets op hun eigen niveau kunnen laten maken, is dan een belangrijk onderwerp van gesprek. Uit een enquête van de PO-Raad bleek onlangs dat een meerderheid van de schoolbestuurders dit toetsen op niveau een goede ontwikkeling vindt. Maar onderwijsdeskundigen zijn er nog niet over uit. Jaap Dronkers, hoogleraar Onderwijssociologie aan de Maastricht University is tegen. Roel Bosker, hoogleraar Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen is voorstander van dit plan. Twee visies op dit ‘toetsen op maat’.

  • De PO-Raad maakt ernstig bezwaar tegen de beslissing van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om de eindtoetsgegevens openbaar te maken. De PO-Raad vindt dat de beschikbare gegevens...

Pagina's