• Volgende week horen 180.000 leerlingen uit groep acht hoe zij hun eindtoets hebben gemaakt. Heeft een leerling op die toets hoger gescoord dan verwacht, dan zal de school haar schooladvies opnieuw kritisch tegen het licht houden.

  • De komst van nieuwe spelers op de eindtoetsmarkt kan leiden tot een toename van verschillende schooladviezen, vreest de Inspectie van het Onderwijs. In het Nederlands Dagblad verbazen toetsaanbieders zelf zich erover en zeggen de koppen al lang bij elkaar te hebben gestoken.

  • Zo'n 180.000 leerlingen in groep acht maken dezer dagen de eindtoets. De Volkskrant besteedt woensdag aandacht aan deze toets. De PO-Raad legt in de krant uit dat scholen het schooladvies altijd kritisch tegen het licht houdt als een kind op de eindtoets een hogere score haalt. Maar het is niet per definitie voor ieder kind altijd het beste om een advies naar boven bij te stellen. Een schooladvies is maatwerk.

  • Bijna 180.000 leerlingen van de hoogste groep in het reguliere en het speciaal basisonderwijs beginnen vanaf deze week aan hun eindtoets. Deze toets kan ertoe leiden dat het advies over vervolgonderwijs dat de leerkracht eerder al over een leerling uitbracht, naar boven wordt bijgesteld.

  • Een nieuwe regering moet met voorstellen komen die de eindtoets minder belangrijk maakt bij het vellen van een oordeel over de kwaliteit van een school. Op de laatste dag voor het verkiezingsreces nam de Tweede Kamer hiertoe een motie aan. De PO-Raad onderschrijft dat er kanttekeningen te plaatsen zijn bij de huidige manier van beoordelen, maar tekent hierbij aan dat geen enkele school alleen op basis van onvoldoende leerresultaten het predicaat zwak of zeer zwak krijgt.

  • Uiterlijk vandaag krijgen leerlingen uit groep 8 hun schooladvies. Met dit advies op zak, kunnen zij met hun ouders op zoek naar een passende middelbare school. Hoe zat het ook alweer met dat schooladvies en waarom maken leerlingen pas later, in april, de eindtoets? Vijf vragen en antwoorden op een rij.

  • Dat ieder kind in het onderwijs gelijke kansen moet krijgen, daar is de Tweede Kamer het unaniem over eens. Maar over de manier waarop dat kan worden bereikt, daarover verschillen de meningen, zo bleek maandag in een acht uur durend overleg.

  • De vijver met eindtoetsen groeit. Het ministerie van Onderwijs (OCW) voegde onlangs drie nieuwe toetsen toe aan de keuzelijst. Die bestaat nu uit zes mogelijkheden. Scholen moeten tussen 1 december 2016 en 1 februari 2017 kiezen welke toets ze in april/mei 2017 willen afnemen.

  • De overgang van leerlingen naar de middelbare school begint soepeler te verlopen, schrijft staatssecretaris Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Het resultaat van nieuwe regelgeving. De PO-Raad is blij dat de eerste signalen positief zijn. Een goede overgang naar de middelbare school is belangrijk om leerlingen goede toekomstkansen te bieden.

Pagina's