• Scholen die een mail hebben ontvangen over het onderzoek naar de regelgeving rond de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs, kunnen de vragenlijst nog tot en met 1 oktober invullen. De PO-Raad vraagt de betreffende scholen en schoolbesturen om hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek, zodat er goed inzicht komt in de uitwerkingen van de regels in de praktijk.

  • Deze maand in de nieuwsbrief van Scholenopdekaart.nl: Gegevens van het afgelopen schooljaar 2015/2016 staan klaar in mijn.vensters.nl voor publicatie, meer dan de helft van de scholen is actief op Scholenopdekaart.nl, nieuwe gebruikers kunnen nu online een account aanvragen en meer.

  • De voorlopige resultaten op de eindtoets 2015/2016 zijn vanaf nu beschikbaar in mijn.vensters.nl. Tot 22 juli heeft u de kans om deze gegevens te controleren op juistheid. Kloppen ze, dan kunt u uw eindtoetsgegevens voorzien van een toelichting en direct publiceren. U heeft dus vóór de zomervakantie uw eindtoetsgegevens online op Scholenopdekaart.nl.

  • Op woensdag 22 juni debatteerde de Tweede Kamer over de resultaten uit De Staat van het Onderwijs, het jaarlijkse onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs. Centraal hierin stond de kansenongelijkheid in het onderwijs en de rol van het schooladvies hierbij in het bijzonder.

  • Staatssecretaris Dekker vindt het niet nodig om in 2017 af te wijken van de wettelijke periode voor afname van de eindtoets. Dat heeft hij gisteren per Kamerbrief laten weten. De PO-Raad had de staatssecretaris met klem verzocht om een vervroegde afname toe te staan, omdat de wettelijke periode in 2017 door onder meer Pasen, de Koningsspelen en de meivakantie geen geschikte volledige schoolweek bevat.

  • De PO-Raad was de afgelopen week in de media over de eindtoets en over onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Een overzicht.

  • 'Scholen kiezen voor een toets die het beste past bij de visie op onderwijs', zegt de woordvoerder van de PO-Raad afgelopen woensdag in Trouw. In het artikel worden de verschillen tussen de drie eindtoetsen die door de minister zijn toegelaten, de Centrale Eindtoets, de IEP Eindtoets en Route 8, toegelicht. Het dagblad constateert dat de laatste twee terrein winnen ten koste van de Centrale Eindtoets (voormalige citotoets).

  • De afgelopen week stonden de media er weer bol van: het schooladvies. Sinds vorig schooljaar is het advies van de basisschool bepalend voor toelating tot de middelbare school. Dat maakt nieuwe krachten los in de sector. Dat basis- en middelbare scholen onderling afspraken maken over een goede afstemming juich ik toe, zolang het belang van de leerling daarbij centraal staat. 

  • Basisscholen geven vóór 1 maart alle leerlingen in groep 8 een (schriftelijk vastgelegd) schooladvies. Dit advies komt onder de professionele verantwoordelijkheid van de leraren, intern begeleiders en schoolleiding tot stand. De basisschool bepaalt welke informatie zij gebruikt om het schooladvies te onderbouwen. Basisscholen doen er goed aan om transparant te zijn over de wijze waarop zij tot een schooladvies komen. Dat komt de kwaliteit van en het vertrouwen in het basisschooladvies ten goede.

  • Een meerderheid van de Tweede Kamer wil het niet meer toestaan dat scholen in het voortgezet onderwijs slechts enkelvoudige schooladviezen accepteren. Ook wil zij dat in plaatsingswijzers daarom niet meer wordt opgenomen dat basisscholen slechts enkelvoudige schooladviezen aan leerlingen geven. Een voorstel van SP-Kamerlid Tjitske Siderius hierover is op dinsdag 26 januari aangenomen. 

Pagina's