• Onderwerp
  23-12-2014

  Ruim 175.000 leerlingen stappen jaarlijks over van groep acht naar de brugklas van de middelbare school. 

 • Thema
  23-12-2014

  Het primair onderwijs geeft ieder kind de basis mee die het nodig heeft om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Dat betekent dat leerlingen meer moeten leren dan alleen taal en rekenen en scholen.

 • Staatssecretaris Dekker heeft bekend gemaakt dat naast de centrale eindtoets die door de overheid wordt aangeboden, ook twee andere eindtoetsen toegelaten zijn in het kader van de verplichting om...

 • Bij voldoende belangstelling organiseren PO-Raad en VO-raad dit najaar regionale bijeenkomsten over de overgang po-vo. Deze bijeenkomsten zullen betrekking hebben op de verplichte eindtoets waarmee het basisonderwijs in schooljaar 2014/2015 te maken krijgt. Heeft u belangstelling voor een regiobijeenkomst hierover, dan kunt u zich hier alvast aanmelden.

 • Met ingang van schooljaar 2014/2015 krijgt het basisonderwijs een verplichte eindtoets. De verplichte eindtoets heeft gevolgen voor het schooladvies en de overgang van primair naar voortgezet onderwijs.

 • Het ministerie van OCW heeft een website gelanceerd met informatie   over de verplichte afname van de eindtoets vanaf schooljaar 2014-2015. De website is te vinden op http://www.rijksoverheid.nl...

 • Professor Jaap Dronkers stopt na 17 jaar met zijn befaamde lijstjes over schoolprestaties. In een afscheidsbrief op de site www.schoolcijferlijst.nl laat Dronkers weten dat hij de 70 nadert en dat hij te veel stress ervaart en te weinig publieke steun voor zijn werk. De PO-Raad denkt dat er wel steun is voor openbaarheid van schoolprestaties. Daarom werkt ze aan de site www.scholenopdekaart.nl, waar scholen hun gegevens laten zien.

 • Woensdag 12 maart maakte Cito de resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs, beter bekend als Cito-Eindtoets, bekend. Ongeveer evenveel leerlingen hebben een advies voor vwo, havo of een van de leerwegen in het vmbo gekregen, zo blijkt daaruit. Dit schooljaar is het laatste jaar dat de Cito-Eindtoets op de huidige manier plaatsvond.

 • Deze week maken circa 164.500 leerlingen uit groep 8 de eindtoets van Cito. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat de eindtoets in februari wordt gehouden. In december nam de Eerste Kamer het...

 • Het is inmiddels alweer tig jaar geleden dat ik in de zesde klas van de basisschool zat en mijn Cito-eindtoets moest maken. Erg vond ik dat niet. Ik vond het wel leuk eigenlijk, toetsen maken. En was er vrij goed in bovendien. Havo/vwo was de uitkomst van de Citotoets en dat viel me eigenlijk een beetje tegen.  Het advies van de meester van de zesde klas luidde ‘VWO’ en daardoor kwam ik, na een ‘determinatiebrugklas’, op het VWO terecht. Prima. 

Pagina's