• Leerlingen in het primair onderwijs maken de centrale eindtoets vanaf 2015 rond 20 april. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) bekend gemaakt in het ontwerp Toetsbesluit PO. Dekker komt daarmee tegemoet aan een motie van de VVD in de Eerste Kamer.

  • Vanaf 2015 moeten alle basisscholen een eindtoets afnemen. Dat kan de centrale eindtoets zijn die onder verantwoordelijkheid van de overheid wordt ontwikkeld, maar scholen houden de vrijheid om te kiezen voor een alternatieve toets.

  • De eindtoets in het primair onderwijs wordt hoogstwaarschijnlijk vanaf 2015 verplicht en dan in april afgenomen. Een meerderheid van de Eerste Kamer lijkt voorstander te zijn van het voorstel van de VVD om de toets zo vroeg mogelijk in de periode van half april tot half mei af te nemen.

  • Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) beantwoordde onlangs de aanvullende vragen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Toetsing in het PO. In de beantwoording gaat veel aandacht uit naar het afnamemoment van de eindtoets naar aanleiding van kritische vragen van PvdA en VVD over de late afname.

  • De PO-Raad is weer een stap dichterbij de lancering van Vensters PO. Vanaf nu krijgen alle scholen en hun besturen de mogelijkheid hun gegevens in het systeem in te zien. Het gaat dan om informatie over bijvoorbeeld schooladviezen, of een school volgens de Inspectie goed is of zwak en informatie over waar de leerlingen op een school vandaan komen.

  • De PO-Raad heeft schoolbesturen geadviseerd om geen hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechtbank over het openbaar maken van de eindtoetsgegevens. De procederende schoolbesturen maken ieder hun eigen afweging. Zij moeten uiterlijk woensdag 11 september beslissen of ze wel of niet in hoger beroep gaan.

  • Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) mag de eindtoetsgegevens van scholen openbaar maken. Dat heeft de rechter op 4 september besloten. De PO-Raad is hierover teleurgesteld. In overleg met haar leden, beraadt ze zich op eventuele verdere stappen.

  • Het blijft nog onduidelijk of staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) de eindtoetsgegevens van scholen openbaar mag maken. De rechter doet daarover over twee weken uitspraak, zo besloot hij op 21 augustus.

  • De centrale eindtoets wordt op zijn vroegst pas in het schooljaar 2014-2015 verplicht voor alle basisschoolleerlingen. Het wetsvoorstel dat dit regelt, moet nog worden behandeld in de Eerste Kamer. Komend schooljaar kunnen scholen dus nog zelf kiezen welke toets zij gebruiken.

  • De rechter gaat beslissen of staatssecretaris Sander Dekker de eindtoetsgegevens van scholen openbaar mag maken. Honderdtwintig schoolbesturen zijn bij de rechtbank in beroep gegaan tegen dat voornemen van de staatssecretaris. Die verklaarde eerdere bezwaren van de schoolbesturen onlangs ongegrond. De besturen zijn nu naar de rechter gestapt en hopen dat daarmee alsnog wordt voorkomen dat de gegevens op de voorgenomen wijze worden openbaar gemaakt.

Pagina's