• Vorige week kondigde Vensters PO op haar website aan dat u vanaf 31 augustus de definitieve resultaten op de eindtoets kon publiceren op Scholenopdekaart.nl. Later kwam van OCW echter het bericht...

  • DUO roept schoolleiders op om de uitslag van de eindtoets vóór 29 mei te registreren in het leerlingadministratiesysteem en uit te wisselen met BRON. Ook voor Vensters PO is het relevant dat scholen deze gegevens goed en tijdig registreren, omdat ze gebruikt worden voor de indicator ‘Resultaten eindtoets’ in de schoolvensters.

  • Scholen kunnen sinds 21 juli op www.scholenopdekaart.nl hun eindresultaten 2014 publiceren, op basis van de voorlopige cijfers. De definitieve eindtoetsgegevens zijn dit najaar bekend en komen dan...

  • RTL Nieuws heeft dinsdag de ruwe eindtoetsgegevens van scholen gepubliceerd. Deze heeft ze via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur van de Inspectie van het Onderwijs gekregen.

  • Scholen krijgen de mogelijkheid eind juli zelf hun voorlopige eindresultaten 2014 op www.scholenopdekaart.nl te publiceren. Tot 1 juli konden zij in het Management Venster deze resultaten inzien en indien nodig correcties aanbrengen in de brongegevens (in BRON).

  • Professor Jaap Dronkers stopt na 17 jaar met zijn befaamde lijstjes over schoolprestaties. In een afscheidsbrief op de site www.schoolcijferlijst.nl laat Dronkers weten dat hij de 70 nadert en dat hij te veel stress ervaart en te weinig publieke steun voor zijn werk. De PO-Raad denkt dat er wel steun is voor openbaarheid van schoolprestaties. Daarom werkt ze aan de site www.scholenopdekaart.nl, waar scholen hun gegevens laten zien.

  • Het ministerie van Onderwijs gaat ook de ruwe eindtoetsgegevens van het leerjaar 2012/2013 aan RTL Nieuws verstrekken. Ze willigt daarmee een verzoek in van het medium dat eerder om de gegevens van 2009/2010 en 2010/2011 had gevraagd. De rechter oordeelde in september dat het ministerie die gegevens moest publiceren