• De centrale vraag in dit deelproject binnen het project Effectief Schakelen is hoe de informatie-uitwisseling tussen PO en VO verder verbeterd kan worden, zodat elk kind betere kansen krijgt door...

  • De PO-Raad en VO-raad treffen op dit moment de voorbereidingen om de komende twee jaar een landelijke standaard in gebruik te nemen die de digitale uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens –...