• De PO-Raad heeft samen met de VO-raad, LECSO en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gewerkt aan een landelijk aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen met een ernstige meervoudig beperking. Deze leerlingen hebben structureel extra onderwijsondersteuning en zorg nodig.

  • Ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Arie Slob (Onderwijs) schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat ze hard werken aan een betere aansluiting tussen onderwijs en zorg ‘zodat ook kinderen met een aandoening, ziekte of beperking zich optimaal kunnen ontwikkelen.’ De PO-Raad pleit al langer voor een betere samenwerking tussen onderwijs en zorg en vindt het goed dat het kabinet deze maatregelen neemt.

  • Geef kinderen met een ernstig meervoudige beperking voortaan bij de start in het (voortgezet) speciaal onderwijs de garantie dat zij hun hele schoolloopbaan onder schooltijd de benodigde zorg krijgen. De Tweede Kamer riep het kabinet dinsdag per motie op dit snel te regelen. De PO-Raad en LECSO zijn blij dat hier nu werk van wordt gemaakt.

  • Het eerste jaar van passend onderwijs zit er bijna op. De start is goed verlopen. Dat is de conclusie van de zevende voortgangsrapportage passend onderwijs die de staatssecretaris op 12 juni naar de Tweede Kamer stuurde.

  • De Tweede Kamer heeft dinsdag diverse moties aangenomen die het makkelijker moeten maken om zorg en ondersteuning in het onderwijs te regelen voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen. Zo komt er één loket waar deze kinderen en hun ouders terecht kunnen voor de benodigde ondersteuning en vragen hierover. 

  • Met een landelijke aanvraagprocedure voor toelaatbaarheidsverklaringen en een gesprekshandleiding voor ouders en scholen is een goede eerste stap gezet om leerlingen met een ernstig meervoudige beperking makkelijker passende zorg en onderwijs te geven. Maar om onderwijs en zorg voor deze leerlingen te waarborgen, moet meer gebeuren. Hierover was de Tweede Kamer het vrijwel unaniem eens, zo bleek woensdag in een debat in de Tweede Kamer.

  • Het wordt makkelijker om leerlingen met een ernstig meervoudige beperking passende zorg en onderwijs te geven. Dat schrijven staatssecretarissen Sander Dekker (Onderwijs) en Martin van Rijn (Volksgezondheid) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

  • Ouders van zwaar gehandicapte kinderen vrezen dat hun zoons en dochters binnenkort niet meer naar school kunnen omdat zij maar moeilijk geld krijgen om deze leerlingen in de klas de benodigde ondersteuning te bieden. Die zorg wordt officieel door diverse instanties vergoed, maar in de praktijk is het voor scholen en ouders een flinke en ook onmogelijke opgave om bij het geld te komen dat ervoor beschikbaar is.