• Aan de slag met internationalisering op uw scholen? Speciaal voor bestuurders, schoolleiders en coördinatoren internationalisering in het basisonderwijs hebben Nuffic en de PO-Raad een Handreiking internationalisering primair onderwijs samengesteld.

  • De Inspectie van het Onderwijs gaat in groep 8 een peiling uitvoeren naar het aanbod en de leerresultaten van het domein Engels. Om deze peiling goed te laten verlopen ontwikkelt SLO een domeinbeschrijving. Dit doet SLO in samenspraak met leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en 'domeinexperts'. Wilt u meedenken over wat er getoetst moet worden binnen het domein Engels?

  • Scholen in het primair onderwijs mogen een deel van hun lessen aanbieden in de Engelse, Duitse of Franse taal. De Eerste Kamer stemde op 29 september 2015 in met het wetsvoorstel over de voertaal in het primair onderwijs. Bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zal worden bepaald wat het percentage van de onderwijstijd per schooljaar is waarin les in een van deze moderne vreemde talen kan worden aangeboden. Wanneer de wet in werking treedt, wordt nog bepaald.

  • Het Europees Platform organiseert een informatiebijeenkomst over tweetalig primair onderwijs. Sander Dekker kondigde onlangs een pilot aan die hiermee experimenteert. Vanaf 2014 kunnen twintig scholen meedoen aan dit experiment.