• Op 2 november heeft Regioplan een uitnodiging gestuurd naar schoolbesturen en gemeenten voor het invullen van de enquête naar het draagvlak voor een mogelijke doordecentralisatie van het...

  • Begin november hebben alle schoolbesturen met scholen voor primair onderwijs een vragenlijst ontvangen over de wenselijkheid van een mogelijke decentralisatie van het buitenonderhoud. De PO-Raad...

  • De minister van onderwijs heeft besloten het service centrum scholenbouw na 1 januari 2012 niet langer te subsidiëren. De PO-Raad, VO-raad en VNG vinden dat zij dit besluit moet heroverwegen, omdat...

  • Onlangs is de evaluatie van de materiële instandhouding door de minister aan de kamer gestuurd. De minister heeft de kamer gemeld dat er slechts sprake is van geringe overschrijdingen. Uit de...

  • In een brief aan de minister van onderwijs pleiten PO-Raad, VO-raad en VNG voor het continueren van de subsidie aan het Servicecentrum Scholenbouw. Het servicecentrum is 3 jaar geleden opgericht...

  • De PO-Raad vindt het huidige beeld van de onderwijshuisvesting zeer somber. Naar aanleiding van een uitzending van het RTL Nieuws (RTL4) op 9 maart hebben we de stand van zaken op een rij gezet. We...