• Al tweehonderd jaar brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit, een verslag dat beschrijft hoe het onderwijs ervoor staat. Op 12 april verschijnt de volgende. Monique Vogelzang, inspecteur-generaal van het Onderwijs, vertelt hoe het toezicht – toen nog ‘toezigt’- op onderwijs zich in die tijd heeft ontwikkeld. De enige echte constante: ,,Toezicht moet altijd het onderwijs helpen verbeteren.’’

  • Net als vorig schooljaar bleef het aantal scholen dat door de Inspectie van het Onderwijs zwak of zeer zwak werd bevonden het afgelopen jaar laag. Op 1 september 2016 voldeed 98 procent van de basisscholen aan de minimumnormen van de inspectie. Onder de speciale basisscholen was dit zelfs 99 procent; op het (voortgezet) speciaal onderwijs 96 procent. 

  • Een nieuwe wet moet het voor schoolbesturen duidelijker maken waarop de Inspectie van het Onderwijs hun scholen beoordeelt. De Eerste Kamer stemde hiertoe dinsdag in met het initiatiefwetsvoorstel Doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht van SGP, D66 en CDA.

  • Het debat over het wetsvoorstel van SGP, CDA en D66 voor een kleinere rol van de Onderwijsinspectie krijgt morgen een vervolg in de Tweede Kamer. Inmiddels hebben de indieners op aandringen van de PO-Raad een passage uit hun wetsvoorstel gehaald, waardoor straks niet elke aanpassing van het toezichtkader aan de Tweede Kamer voorgelegd te worden.

  • Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) wil dat kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang voor hun werknemers een opleidingsplan maken. Ook wil hij stimuleren dat pedagogisch medewerkers van babygroepen scholing gericht op baby’s kunnen krijgen. Dit zijn enkele maatregelen waarmee de bewindsman vanaf 2017 de  kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen wil verbeteren om kinderen een betere start te geven.

  • Op aandringen van PO-Raad en VO-raad is het initiatiefwetsvoorstel aangepast dat meer vrijheid geeft aan scholen en de taken van de Inspectie van het Onderwijs afbakent. Het parlement krijgt geen bepalende rol meer bij het vaststellen van het nieuwe toezichtskader. De Tweede Kamer wikt en weegt nog of ze zal instemmen met het wetsvoorstel, bleek in een debat hierover.

  • Wat is het beste bestuursmodel voor mijn samenwerkingsverband? Hoe laat ik alle schoolbesturen aansluiten en houd ik tegelijkertijd het intern toezicht zuiver? Ruim honderd directeuren en bestuurders zochten antwoord op deze en andere vragen op de Landelijke Bijeenkomst Governance voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs op 5 juni in Utrecht. Een verslag van interessante lezingen én de uitslagen op prikkelende stellingen. 

Pagina's