• Het Netwerk Inspectietoezicht komt vier keer per jaar bij elkaar op wisselende locaties in Utrecht.

 • De rol van de Inspectie van het Onderwijs, ofwel het extern toezicht, staat voortdurend ter discussie. Wat is de juiste balans tussen kwaliteitsnormen, verantwoording en onderwijsvrijheid? In het Bestuursakkoord staat dat de Inspectie op termijn een goed kwaliteitszorgsysteem zal accepteren als verantwoording. Als de kwaliteitszorg op orde is, kan de Inspectie achteruit stappen. ...

 • Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. Maar wie zijn de AB-leden en wat hopen zij met hun vereniging te bereiken? In verschillende interviews stellen zij zich dit schooljaar aan u voor. Aan het woord is Wim Schut, lid van het College van Bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Delft en omstreken.

 • Weg met de afvinklijstjes van de Inspectie van het Onderwijs. De onderwijssector zelf moet bepalen wanneer onderwijs goed is en hoe ze gecontroleerd wil worden. Maar is de sector wel klaar voor die verantwoordelijkheid? Verslag van Onderwijspoort, een debat over het toezicht van de toekomst. 

 • Dat het onderwijs niet statisch is, maar continu aan verandering onderhevig, mag duidelijk zijn. We willen onze kinderen opleiden voor de maatschappij voor morgen. En als de maatschappij van morgen niet meer gelijk is aan die van vandaag, is het niet meer dan logisch dat het onderwijs met de tijd moet meegaan. Met de dialoog over de kerndoelen van het onderwijs gaande en recente veranderingen als de komst van Passend Onderwijs in het achterhoofd, is het niet gek dat tegelijkertijd ook een andere discussie plaatsvindt. Namelijk die over het toezicht door de Inspectie van het Onderwijs. 

 • Onderwerp
  23-12-2014

  De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat leerlingen onderwijs krijgen dat van goede kwaliteit is. Ze heeft als taak die kwaliteit te bewaken en scholen te stimuleren die kwaliteit te verbeteren. De Inspectie werkt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is daarmee de externe toezichthouder van het onderwijs. Naast scholen en hun besturen, collega scholen... Lees verder

 • Thema
  23-12-2014

  Het primair onderwijs geeft ieder kind de basis mee die het nodig heeft om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Dat betekent dat leerlingen meer moeten leren dan alleen taal en rekenen en scholen.

 • De Inspectie van het Onderwijs gaat in het primair onderwijs naar meer kijken dan alleen taal en rekenen. Dat schrijven minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer over veranderingen in het toezicht op het onderwijs. De PO-Raad vindt dat goed, maar tekent aan dat dit moet gebeuren vanuit stimulerend perspectief en niet moet leiden tot allerlei nieuwe beoordelingsnormen. Het grootste bezwaar van de PO-Raad tegen de plannen is dat de bewindslieden de normen voor basiskwaliteit willen verhogen nu het aantal zwakke en zeer zwakke scholen afneemt. Dit leidt niet tot beter onderwijs voor de leerlingen. Bovendien worden scholen die zich de afgelopen jaren hard hebben ingezet om hun onderwijs te verbeteren, zo niet gestimuleerd maar wellicht afgestraft.

 • De SGP heeft bij de Tweede Kamer een voorstel ingediend om diverse onderwijswetten te wijzigen. Daarmee moet het onderwijstoezicht doeltreffender worden geregeld. De PO-Raad is eerder over het wetinitiatief geconsulteerd. Zij heeft in december advies aan de SGP uitgebracht.

 • De SGP heeft de PO-Raad gevraagd mee te denken over een initiatief wetsvoorstel dat scholen meer vrijheid geeft om hun werk te doen. De partij wil de sectororganisatie meedenkt over de uitwerking ervan en daarover advies geeft.

Pagina's