• Wanneer gaat de toezichthouder te veel op de stoel van de schoolbestuurder zitten en wanneer houdt hij juist te veel afstand? Op de conferentie Toezichthouders werd op deze en andere vragen gezocht naar een antwoord. Wegens grote belangstelling organiseert de PO-Raad in september een tweede bijeenkomst. Een verslag van de conferentie.

  • 13:00-15:00 uurLocatie: Inspectie van het Onderwijs,  Locatie Utrecht  Het Netwerk Inspectietoezicht adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd bij zaken die het toezicht van de Inspectie van het...

  • De Inspectie van het Onderwijs heeft een brochure uitgebracht over het vernieuwde toezichtkader op het (voortgezet) speciaal onderwijs. In de brochure is een verkorte en vereenvoudigde versie van...

  • Medio september ontvangen ruim 400 basisscholen (zowel directeuren als leerkrachten) opnieuw een vragenlijst over het onderwijs in hun school, de veranderingen die daarin zijn doorgevoerd en hun...

  • Op 19 juni heeft de Tweede Kamer het initiatief wetsvoorstel van het CDA aangenomen waarin geregeld wordt dat nieuw bekostigde scholen na een maand al onder toezicht van de Inspectie van het...

  • Schoolbesturen die sinds 2007 een inspectiebezoek hebben gehad, geven aan veranderingen in hun sturing op de onderwijskwaliteit te hebben doorgevoerd. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit...

  • Op 9 mei organiseert de PO-Raad een bijeenkomst voor haar leden over de werkagenda met de Inspectie. De PO-Raad heeft samen met de Inspectie van het Onderwijs een werkagenda opgesteld met als doel...

  • Scholen die het afgelopen jaar bezoek ontvingen van de schoolinspectie blijken volgens schoolleiders meer verbeteractiviteiten door te voeren en meer opbrengstgericht te werken dan niet bezochte...

  • Op 9 mei organiseert de PO-Raad een bijeenkomst voor zijn leden over de werkagenda met de Inspectie. De PO-Raad heeft samen met de Inspectie van het Onderwijs een werkagenda opgesteld met als doel...

  • De PO-Raad heeft samen met de Inspectie van het Onderwijs een werkagenda opgesteld met als doel een aantal onderdelen van het toezicht te optimaliseren. De komende periode werkt een werkgroep van...

Pagina's