• Via e-mail, netwerkbijeenkomsten en gesprekken met schoolbesturen bereiken ons regelmatig signalen uit het veld over het functioneren van het toezicht van de Inspectie. Graag willen wij u de...

  • Per 1 november 2009 hanteert de Inspectie van het onderwijs een nieuw toezichtkader. De inhoud is in overleg met de PO-Raad tot stand gekomen. Het vervangt het toezichtkader voor het primair...

Pagina's