• De instrumenten in de Toolbox Financiën zijn aangepast in verband met de voorlopige GPL van 2012-2013, conform de regeling bekostiging personeel PO van 23 maart 2012. De aangepaste...

  • De workshops ‘Risicomanagement' helpen u het instrument 'Risico's in beeld' optimaal in te zetten in uw organisatie.

  • De workshops ‘Risicomanagement' helpen u het instrument 'Risico's in beeld' optimaal in te zetten in uw organisatie. Het instrument is door het project Eerst kiezen, dan delen van de PO-Raad. De...

  • De workshops ‘Risicomanagement' helpen u het  instrument 'Risico's in beeld' optimaal in te zetten in uw organisatie. Het instrument is onderdeel van het project  Eerst kiezen, dan delen  van de PO...

  • De workshops ‘Risicomanagement' helpen u het instrument 'Risico's in beeld' optimaal in te zetten in uw organisatie. Het instrument is door het project Eerst kiezen, dan delen van de PO-Raad ontwikkeld voor en door bestuurders en/of algemene directie en helpt u;

  • De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen van Elias en Van Gent. Hierin wordt aangegeven dat van het bestuur en het intern toezicht financiële deskundigheid en goed financieel management...

  • Op 5 september 2012 van 10:00-13:30 organiseert de PO-Raad de eerste Kennisgroep financiën in Utrecht (Hogeschool Domstad). De Kennisgroep Financiën is gericht op het informeren en bespreken van...

  • De jaarrekeningcijfers primair onderwijs voor het jaar 2011, worden pas begin 2013 gepubliceerd. Om al eerder inzicht te krijgen in de financiële situatie van de sector, roept de PO-Raad schoolbesturen op om, net als vorig jaar, de jaarrekeninggegevens over 2011 toe te sturen.

  • De jaarrekeningcijfers primair onderwijs voor het jaar 2011, worden pas begin 2013 gepubliceerd. Om al eerder inzicht te krijgen in de financiële situatie van de sector, roept de PO-Raad schoolbesturen op om, net als vorig jaar, de jaarrekeninggegevens over 2011 toe te sturen.

  • Op 15 februari worden in Van der Valk Almere de resultaten van Verantwoorden van Klasse(n) gepresenteerd op een mini-conferentie. Tijdens de conferentie wordt bekend gemaakt welke...

Pagina's