• De PO-Raad laat momenteel een risicomanagementinstrument ontwikkelen. PWC en enkele instellingen voor primair onderwijs werken samen aan een instrument dat belangrijke risico's in kaart brengt en...

  • Wanneer scholen worden samengevoegd, ontvangt het bestuur van de samengevoegde basisscholen in totaal minder bekostiging. Het schoolbestuur ontvangt conform de huidige regeling bekostiging 2011...

  • Eind 2011 is de handreiking "Verantwoording van financiën" uitgebracht. Deze handreiking heeft tot doel de schoolbesturen te ondersteunen bij hun verantwoording van de financiën in het algemeen en...

  • Op 15 februari 2012 organiseert de PO-Raad, als onderdeel van het project Eerst kiezen, dan delen, voor de tweede maal het evenement ‘Verantwoorden van Klasse(n)’. Het gehele project richt zich op...

  • Na succesvolle startconferenties in juni en september begint de website van het project ‘Eerst kiezen, dan delen’ zich nu ook te vullen met een aantal good practices, Deze good practices zijn...

  • Op de website van ‘Eerst kiezen dan delen’ kunt u nu een gratis zelftest doen, om sterkten en zwakten te identificeren op het gebied van beleidsrijk financieel management. Hiermee krijgen de...

  • De startconferenties 'Eerst kiezen, dan delen' ter bevordering van een optimale koppeling tussen onderwijskundig beleid en financieel beleid, kunnen rekenen op grote belangstelling uit het veld. Na...

  • Na een geslaagde startconferentie in Almere, zullen de startconferenties na de zomer plaatsvinden in Eindhoven en Utrecht. Voor de conferentie in Eindhoven op 6 september zijn nog enkele plekken...

  • Om op korte termijn zicht te krijgen op de financiële situatie van het primair onderwijs, vraagt de PO-Raad u de jaarcijfers over 2010 aan te leveren. Bij voorkeur ontvangen we de cijfers in...

  • Om op korte termijn zicht te krijgen op de financiële situatie van het primair onderwijs, vraagt de PO-Raad u de jaarcijfers over 2010 aan te leveren. Bij voorkeur ontvangen we de cijfers in...

Pagina's