• Doelgroep: iedereen die binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs met financiën te maken heeft.  ...

  • Een stapeling aan financiële problemen maakt dat het voor diverse samenwerkingsverbanden en individuele schoolbesturen moeilijk is om passend onderwijs goed vorm te geven. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek naar de bedrijfsvoering van het ministerie van Onderwijs. Ook vindt ze dat samenwerkingsverbanden inzichtelijker moeten maken waaraan zij hun geld besteden.

  • Sommige schoolbesturen worstelen met vragen over hun financieel management. De PO-Raad wil deze schoolbesturen ondersteunen door hen feedback te geven op drie terreinen: meerjarig begroten, professionalisering van risicomanagement en intern financieel toezicht.

  • De versterking van het financieel management van primair onderwijsbesturen is van groot belang voor de sector. Naast eerdere projecten als ‘Eerst kiezen, dan delen’ en ‘In Balans’ worden er dit...

  • De geboortegrond van kinderprogramma 'Stuif es in', vormt het decor voor de slotconferentie van het project Eerst kiezen, dan delen. Het gedachtegoed van het project blijkt na een looptijd van twee jaar ingedaald te zijn, in ieder geval bij de aanwezige bezoekers in 't Spant in Bussum. Eerst keuzes maken, onderwijskundige doelstellingen opstellen, vervolgens de middelen verdelen, is voor hen een bekend concept.

  • De Inspectie van het Onderwijs heeft met ingang van 1 september haar financieel toezicht vereenvoudigd. Omdat de PO-Raad hier met enige regelmaat vragen over krijgt, zetten we hieronder graag uiteen wat dat precies voor schoolbesturen betekent.

  • In de afgelopen maanden organiseerde de PO-Raad verschillende masterclasses ter ondersteuning van schoolbesturen bij de verdere professionalisering vanuit de door de sector zelf ontwikkelde Code Goed Bestuur. Deze masterclasses werden gegeven binnen de kaders van het project Eerst kiezen, dan delen. Wilt u de masterclasses van 19 september en 3 oktober nog eens bekijken of kon u er niet bij zijn maar bent u er wel in geïnteresseerd? De volledige sessies zijn nu hier te bekijken.

  • Ook voor een eenpitter is risicomanagement van groot belang. Een groot aantal beschikbare voorbeelden en instrumenten rondom risicomanagement is echter vooral geschikt voor de wat grotere onderwijsinstellingen. De PO-Raad stelt daarom een nieuwe good practice beschikbaar die eenpitters kan helpen bij het organiseren van hun risicomanagement.

  • Schoolbesturen en algemene directies kunnen vanaf nu gebruik maken van een nieuwe tool voor risicomanagement. Met deze tool kunnen zij onder meer beoordelen of hun risicomanagement toereikend is en krijgen ze inzicht in de financiële positie van hun instelling.

  • Geef u dan nu op voor de verkiezing van het beste jaarverslag van Nederland. Uit alle inzendingen worden voor het primair onderwijs vijf jaarverslagen genomineerd.

Pagina's