• De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de financiële problemen in het primair onderwijs. In een debat op 4 september zei het gros van de partijen te vrezen dat die een goede invoering van passend onderwijs in de weg zullen staan.

  • Schoolbesturen in het primair onderwijs gaan steeds bewuster om met hun geld. De afgelopen jaren zijn flinke stappen gezet. Om die trend te blijven doorzetten, is en blijft hun financieel beheer een punt van aandacht. Dat stelt de PO-Raad in reactie op cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. Daaruit bleek vandaag dat er zestien besturen in het basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs onder verscherpt financieel toezicht staan.

  • 13:30-16:30Locatie: ARISTO UTRECHT  De workshops ‘Risicomanagement' helpen u het instrument 'Risico's in beeld' optimaal in te zetten in uw organisatie. Het instrument is onderdeel van het project...

  • De PO-Raad constateert dat de aandacht voor de professionalisering van het financieel management in het primair onderwijs vruchten afwerpt. De beschikbare financiële gegevens van de sector maken...

  • De instrumenten in de Toolbox Financiën zijn aangepast in verband met de voorlopige GPL van 2012-2013, conform de regeling bekostiging personeel PO van 23 maart 2012. De aangepaste...

  • De workshops ‘Risicomanagement' helpen u het instrument 'Risico's in beeld' optimaal in te zetten in uw organisatie.

  • De workshops ‘Risicomanagement' helpen u het instrument 'Risico's in beeld' optimaal in te zetten in uw organisatie. Het instrument is door het project Eerst kiezen, dan delen van de PO-Raad. De...

  • De workshops ‘Risicomanagement' helpen u het  instrument 'Risico's in beeld' optimaal in te zetten in uw organisatie. Het instrument is onderdeel van het project  Eerst kiezen, dan delen  van de PO...

  • De workshops ‘Risicomanagement' helpen u het instrument 'Risico's in beeld' optimaal in te zetten in uw organisatie. Het instrument is door het project Eerst kiezen, dan delen van de PO-Raad ontwikkeld voor en door bestuurders en/of algemene directie en helpt u;

  • Op 5 september 2012 van 10:00-13:30 organiseert de PO-Raad de eerste Kennisgroep financiën in Utrecht (Hogeschool Domstad). De Kennisgroep Financiën is gericht op het informeren en bespreken van...

Pagina's