• podium, het digitale tijdschrift van de PO-Raad, staat weer online. Met deze keer artikelen over: de Kwaliteitswijzer Basisonderwijs uit Amsterdam en de vraag of deze landelijk inzetbaar is, wat we...

  • Tijdens een geanimeerd debat in het Onderwijscafé over het SCP-rapport 'Waar voor ons belastinggeld?' zegt SCP-onderzoeker Lex Herweijer dat op basis van het onderzoek niet geconcludeerd had mogen worden dat er op het onderwijs bezuinigd kan worden.

  • De PO-Raad laat momenteel een risicomanagementinstrument ontwikkelen. PWC en enkele instellingen voor primair onderwijs werken samen aan een instrument dat belangrijke risico's in kaart brengt en...

  • In januari kwam het ABP met het bericht dat de pensioenpremie omhoog gaat met 2% en dat volgend jaar de pensioenen waarschijnlijk gekort worden. Intussen is de indexatieachterstand voor opgebouwde...

  • PO-Raad, VO-raad en AVS organiseren op dinsdag 7 februari 2012 om 16.30 uur in Den Haag het Onderwijscafé over de prijs en de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Politici, beleids- en...

  • Via overheid.nl vraagt het ministerie van OCW schoolbesturen te reageren op een wetsvoorstel om de stichtings- en opheffingssystematiek in het primair onderwijs op een aantal punten te versoepelen....

  • Het kabinet heeft bij de miljoenennota 2012 op een aantal dossiers besluiten genomen, die relevant zijn voor de sociale lastenontwikkeling in het primair onderwijs in 2012. Hieronder valt onder...

  • In aanloop naar de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer, dinsdag 29 en woensdag 30 november, heeft de PO-Raad een brief naar de onderwijswoordvoerders gestuurd om enkele punten ...

  • Al eerder was aangegeven de GPL 2011/2012, zoals vastgesteld op 26 maart 2011, in november 2011 zou worden aangepast. Inmiddels is de aangepaste regeling personele bekostiging PO 2011/2012...

  • "Het primair onderwijs staat sterk onder druk, 57% van de instellingen sloot 2010 af met een verlies ten opzichte van 42% in 2009." Dat meldt financieel advies- en accountantsbureau Deloitte naar...

Pagina's