• Simone Walvisch, bestuurslid PO-Raad, is woensdag 25 april geïnterviewd voor RTV Rijnmond over de financiële situatie in het primair onderwijs. De aanleiding voor het interview was een signaal van...

  • De PO-Raad is zeer verbaasd over de berichtgeving in verschillende media over 'gesjoemel' en 'fraude' met achterstandsgeld in het onderwijs. Kete Kervezee: "Deze kwalificaties doen onrecht aan de...

  • Nederland maakt weer kans om tot de Top 5 van de kennislanden toe te treden, maar de coalitie van de Kennis en Innovatie Agenda (KIA), waarin ook de PO-Raad participeert, maakt zich wel zorgen over...

  • Per schooljaar 2009/2010 is de impulsgebiedentoeslag ingevoerd. Per schooljaar 2013/2014 worden de impulsgebieden opnieuw vastgesteld. Indertijd is door de toenmalige staatssecretaris de toezegging...

  • podium, het digitale tijdschrift van de PO-Raad, staat weer online. Met deze keer artikelen over: de Kwaliteitswijzer Basisonderwijs uit Amsterdam en de vraag of deze landelijk inzetbaar is, wat we...

  • Tijdens een geanimeerd debat in het Onderwijscafé over het SCP-rapport 'Waar voor ons belastinggeld?' zegt SCP-onderzoeker Lex Herweijer dat op basis van het onderzoek niet geconcludeerd had mogen worden dat er op het onderwijs bezuinigd kan worden.

  • De PO-Raad laat momenteel een risicomanagementinstrument ontwikkelen. PWC en enkele instellingen voor primair onderwijs werken samen aan een instrument dat belangrijke risico's in kaart brengt en...

  • In januari kwam het ABP met het bericht dat de pensioenpremie omhoog gaat met 2% en dat volgend jaar de pensioenen waarschijnlijk gekort worden. Intussen is de indexatieachterstand voor opgebouwde...

  • PO-Raad, VO-raad en AVS organiseren op dinsdag 7 februari 2012 om 16.30 uur in Den Haag het Onderwijscafé over de prijs en de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Politici, beleids- en...

  • Via overheid.nl vraagt het ministerie van OCW schoolbesturen te reageren op een wetsvoorstel om de stichtings- en opheffingssystematiek in het primair onderwijs op een aantal punten te versoepelen....

Pagina's