• In januari kwam het ABP met het bericht dat de pensioenpremie omhoog gaat met 2% en dat volgend jaar de pensioenen waarschijnlijk gekort worden. Intussen is de indexatieachterstand voor opgebouwde...

  • PO-Raad, VO-raad en AVS organiseren op dinsdag 7 februari 2012 om 16.30 uur in Den Haag het Onderwijscafé over de prijs en de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Politici, beleids- en...

  • Via overheid.nl vraagt het ministerie van OCW schoolbesturen te reageren op een wetsvoorstel om de stichtings- en opheffingssystematiek in het primair onderwijs op een aantal punten te versoepelen....

  • Het kabinet heeft bij de miljoenennota 2012 op een aantal dossiers besluiten genomen, die relevant zijn voor de sociale lastenontwikkeling in het primair onderwijs in 2012. Hieronder valt onder...

  • In aanloop naar de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer, dinsdag 29 en woensdag 30 november, heeft de PO-Raad een brief naar de onderwijswoordvoerders gestuurd om enkele punten ...

  • Al eerder was aangegeven de GPL 2011/2012, zoals vastgesteld op 26 maart 2011, in november 2011 zou worden aangepast. Inmiddels is de aangepaste regeling personele bekostiging PO 2011/2012...

  • "Het primair onderwijs staat sterk onder druk, 57% van de instellingen sloot 2010 af met een verlies ten opzichte van 42% in 2009." Dat meldt financieel advies- en accountantsbureau Deloitte naar...

  • Het instrument voor het maken van de meerjarenbegroting voor het (V)SO is afgerond en geplaatst in de toolbox. Het betreft het Geld model. Het FPE (V)SO model wordt niet meer gemaakt. Scholen die...

  • Na succesvolle startconferenties in juni en september begint de website van het project ‘Eerst kiezen, dan delen’ zich nu ook te vullen met een aantal good practices, Deze good practices zijn...

  • De GPL 2010/2011 is op 30 augustus 2011 vastgesteld. Hierbij is de GPL per 1 januari 2011 met 0,58% opgehoogd ter compensatie van gestegen werkgeverslasten. Eén en ander heeft echter ook...

Pagina's