• Veel schoolbesturen in het primair onderwijs moeten dit schooljaar bezuinigen. Ze geven aan te maken te hebben met een cumulatie van bezuinigingen van vorige kabinetten, bezuinigingen van gemeenten...

  • Op de website van ‘Eerst kiezen dan delen’ kunt u nu een gratis zelftest doen, om sterkten en zwakten te identificeren op het gebied van beleidsrijk financieel management. Hiermee krijgen de...

  • Een aantal instrumenten in de Toolbox zijn geactualiseerd. Hieronder vindt u een overzicht. Voor meer informatie over de specifieke instrumenten, klikt u op de links. De instrumenten voor het maken...

  • De startconferenties 'Eerst kiezen, dan delen' ter bevordering van een optimale koppeling tussen onderwijskundig beleid en financieel beleid, kunnen rekenen op grote belangstelling uit het veld. Na...

  • Naar verwachting stijgt de groepsgrootte in het primair onderwijs dit schooljaar met gemiddeld 12 procent. Deze toename is een direct gevolg van de bezuinigingen die het afgelopen schooljaar zijn...

  • In een brief aan de Tweede Kamer reageert minister Van Bijsterveldt op de kritische kanttekeningen die de PO-Raad stelde bij een evaluatie van de Materiële Bekostiging, eind mei 2011. De minister...

  • Het investeringsniveau van gemeenten in scholenbouw blijft dit jaar sterk achter. Het beeld dat uit een eerder gehouden peiling van de PO-Raad onder een deel van de achterban, lijkt bevestigd te...

  • Na een geslaagde startconferentie in Almere, zullen de startconferenties na de zomer plaatsvinden in Eindhoven en Utrecht. Voor de conferentie in Eindhoven op 6 september zijn nog enkele plekken...

  • Om op korte termijn zicht te krijgen op de financiële situatie van het primair onderwijs, vraagt de PO-Raad u de jaarcijfers over 2010 aan te leveren. Bij voorkeur ontvangen we de cijfers in...

  • Om op korte termijn zicht te krijgen op de financiële situatie van het primair onderwijs, vraagt de PO-Raad u de jaarcijfers over 2010 aan te leveren. Bij voorkeur ontvangen we de cijfers in...

Pagina's