• Hoewel uit een inventarisatie van de PO-Raad onder haar leden blijkt dat scholen in 2010 beduidend minder geld op hun rekening kregen dan in 2009, zei minister Van Bijsterveldt tijdens het debat in...

  • De nieuwe regeling personele bekostiging PO 2010-2011 is getekend door de minister en beschikbaar. In verband met de ontwikkeling van de werkgeverslasten in de markt heeft het kabinet voor het jaar...

  • Terwijl scholen zich blijven inzetten om de onderwijsresultaten te verbeteren, wat zichtbaar resultaat oplevert, moeten ze dit doen met steeds minder geld. In 2010 hebben scholen in het primair...

  • Veel schoolbesturen in het primair onderwijs moeten dit schooljaar bezuinigen. Ze geven aan te maken te hebben met een cumulatie van bezuinigingen van vorige kabinetten, bezuinigingen van gemeenten...

  • Op de website van ‘Eerst kiezen dan delen’ kunt u nu een gratis zelftest doen, om sterkten en zwakten te identificeren op het gebied van beleidsrijk financieel management. Hiermee krijgen de...

  • Een aantal instrumenten in de Toolbox zijn geactualiseerd. Hieronder vindt u een overzicht. Voor meer informatie over de specifieke instrumenten, klikt u op de links. De instrumenten voor het maken...

  • De startconferenties 'Eerst kiezen, dan delen' ter bevordering van een optimale koppeling tussen onderwijskundig beleid en financieel beleid, kunnen rekenen op grote belangstelling uit het veld. Na...

  • Naar verwachting stijgt de groepsgrootte in het primair onderwijs dit schooljaar met gemiddeld 12 procent. Deze toename is een direct gevolg van de bezuinigingen die het afgelopen schooljaar zijn...

  • In een brief aan de Tweede Kamer reageert minister Van Bijsterveldt op de kritische kanttekeningen die de PO-Raad stelde bij een evaluatie van de Materiële Bekostiging, eind mei 2011. De minister...

  • Het investeringsniveau van gemeenten in scholenbouw blijft dit jaar sterk achter. Het beeld dat uit een eerder gehouden peiling van de PO-Raad onder een deel van de achterban, lijkt bevestigd te...

Pagina's