• De startconferenties 'Eerst kiezen, dan delen' ter bevordering van een optimale koppeling tussen onderwijskundig beleid en financieel beleid, kunnen rekenen op grote belangstelling uit het veld. Na...

  • Naar verwachting stijgt de groepsgrootte in het primair onderwijs dit schooljaar met gemiddeld 12 procent. Deze toename is een direct gevolg van de bezuinigingen die het afgelopen schooljaar zijn...

  • In een brief aan de Tweede Kamer reageert minister Van Bijsterveldt op de kritische kanttekeningen die de PO-Raad stelde bij een evaluatie van de Materiële Bekostiging, eind mei 2011. De minister...

  • Het investeringsniveau van gemeenten in scholenbouw blijft dit jaar sterk achter. Het beeld dat uit een eerder gehouden peiling van de PO-Raad onder een deel van de achterban, lijkt bevestigd te...

  • Na een geslaagde startconferentie in Almere, zullen de startconferenties na de zomer plaatsvinden in Eindhoven en Utrecht. Voor de conferentie in Eindhoven op 6 september zijn nog enkele plekken...

  • Om op korte termijn zicht te krijgen op de financiële situatie van het primair onderwijs, vraagt de PO-Raad u de jaarcijfers over 2010 aan te leveren. Bij voorkeur ontvangen we de cijfers in...

  • Om op korte termijn zicht te krijgen op de financiële situatie van het primair onderwijs, vraagt de PO-Raad u de jaarcijfers over 2010 aan te leveren. Bij voorkeur ontvangen we de cijfers in...

  • Het kabinet gaat 0,58% meer bijdragen aan de arbeidskostenontwikkeling voor werkgevers binnen de overheid. Dit blijkt uit een brief die de minister van Binnenlandse Zaken aan de werkgevers in de...

  • In reactie op een motie van Tweede Kamerlid Metin Çelik, waarin hij de minister vraagt er op toe te zien dat scholen de bezuinigingen bekostigen uit de overhead en niet uit het primaire proces,...

  • In aanloop naar het Algemeen Overleg op 29 juni in de Tweede Kamer over Passend onderwijs, heeft de PO-Raad een brief aan de Tweede Kamerleden gestuurd. De PO-Raad wil hiermee een aantal vragen en...

Pagina's