• Het investeringsniveau van gemeenten in scholenbouw blijft dit jaar sterk achter. Het beeld dat uit een eerder gehouden peiling van de PO-Raad onder een deel van de achterban, lijkt bevestigd te...

  • Na een geslaagde startconferentie in Almere, zullen de startconferenties na de zomer plaatsvinden in Eindhoven en Utrecht. Voor de conferentie in Eindhoven op 6 september zijn nog enkele plekken...

  • Om op korte termijn zicht te krijgen op de financiële situatie van het primair onderwijs, vraagt de PO-Raad u de jaarcijfers over 2010 aan te leveren. Bij voorkeur ontvangen we de cijfers in...

  • Om op korte termijn zicht te krijgen op de financiële situatie van het primair onderwijs, vraagt de PO-Raad u de jaarcijfers over 2010 aan te leveren. Bij voorkeur ontvangen we de cijfers in...

  • Het kabinet gaat 0,58% meer bijdragen aan de arbeidskostenontwikkeling voor werkgevers binnen de overheid. Dit blijkt uit een brief die de minister van Binnenlandse Zaken aan de werkgevers in de...

  • In reactie op een motie van Tweede Kamerlid Metin Çelik, waarin hij de minister vraagt er op toe te zien dat scholen de bezuinigingen bekostigen uit de overhead en niet uit het primaire proces,...

  • In aanloop naar het Algemeen Overleg op 29 juni in de Tweede Kamer over Passend onderwijs, heeft de PO-Raad een brief aan de Tweede Kamerleden gestuurd. De PO-Raad wil hiermee een aantal vragen en...

  • Ook uit onderzoek in opdracht van onderwijsadviesbureau CPS blijkt nu dat scholen fors moeten bezuinigen. De PO-Raad heeft al vaker aangegeven dat schoolbesturen hun begroting niet of nauwelijks...

  • In een brief aan de vaste commissie OCW van de Tweede Kamer heeft de PO-Raad kanttekeningen geplaatst bij de conclusies van de minister bij de evaluatie van de materiële bekostiging van het primair...

  • Op dinsdag 21 en dinsdag 28 juni organiseert de PO-Raad twee extra bijeenkomsten voor eenpitters en schoolbesturen met 2 of 3 scholen. Tweemaal per jaar organiseert de PO-Raad in elke regio een...

Pagina's