• De nieuwe regeling personele bekostiging PO 2011-2012 is getekend door de minister en beschikbaar. De bedragen zoals die nu gepubliceerd zijn voor 2011-2012 zullen nog aangepast worden. De...

  • Het primair onderwijs gaf in 2009 voor het eerst meer uit dan het ontving. Uit een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 4 april blijkt dat scholen minder geld overhouden....

  • In antwoord op vragen van kamerlid Çelik (PvdA) bevestigt staatssecretaris Zijlstra dat de conciërgeregeling eindigt in augustus 2012. Hij geeft aan dat de Tweede Kamer binnenkort een brief...

  • Met ingang van 1 januari 2011 is de ABP-premie aangepast. Dat vereiste tevens de aanpassing van het instrument Personele kosten PO. Dat is inmiddels gebeurd en het bijgestelde instrument is...

  • In het convenant Leerkracht is jaarlijks € 20 mln beschikbaar gesteld voor conciërges en/of administratief personeel in het primair onderwijs. Deze middelen zijn ingezet voor de regeling...

  • De minister voert al per 1 augustus 2012 vrijwel alle bezuinigingen op het speciaal onderwijs door. Dit betekent dat er al zeer snel sprake is van grote aantallen ontslagen onder het...

  • Besturen van SBO-scholen, (V)SO scholen of diensten ambulante begeleiding zijn per 1 augustus 2010 geconfronteerd met een vermindering van de rijksbekostiging, met betrekking tot de rugzakken in...

  • Met ingang van schooljaar 2010-2011 is een deel van de lumpsumbekostiging in de bestemmingsbox opgenomen. Deze middelen zijn bedoeld voor het bestrijden van onderwijsachterstanden en het versterken...

  • De PO-Raad heeft grote zorg over de gevolgen voor het onderwijs van de verhoging van de pensioenpremies, die het ABP-bestuur heeft aangekondigd. Dit zal leiden tot verhoging van de werkgeverslasten...

  • Het kabinet is van plan om het in de toekomst weer mogelijk te maken dat dislocatie verzelfstandigen. Op aandringen van onder andere de PO-Raad bereidt het ministerie van OCW hiervoor een...

Pagina's