• De regel dat de bekostiging van een basisschool wordt stopgezet als de school drie achtereenvolgende jaren onder de opheffingsnorm zit, wordt aangepast. Het ministerie is voornemens om deze termijn...

  • “Het schoolmanagement kan niet rekenen”. Dit is de kop van een column van Frank Kalshoven in de Volkskrant van zaterdag 12 februari. In die column wijst hij op cijfers uit het Jaarboek Onderwijs...

  • Op 25 januari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Fusietoets. Alleen de VVD stemde tegen. Net als de PO-Raad vindt deze partij het wetsvoorstel overbodig. Woordvoerder Dupuis...

  • Uit de jaarrekeningen 2009 blijkt dat schoolbesturen interen op het eigen vermogen: de uitgaven zijn hoger dan de inkomsten. Op 1 augustus 2010 is bijna 170 miljoen aan bezuinigingen doorgevoerd....

  • Met ingang van 1 januari 2011 zijn diverse premies aangepast. Dat vereist een aanpassing van het instrument Personele kosten PO. Inmiddels is het bijgestelde instrumement te downloaden uit de...

  • T-Primair, de vereniging van zeven besturen voor primair onderwijs in Tilburg en omgeving, heeft in een brief aan minister Van Bijsterveldt grote zorgen uitgesproken over de tekortkoming in de ...

  • Naast het verzet tegen de bezuinigingen op Passend onderwijs heeft de PO-Raad nog een aantal belangrijke onderwerpen die de aandacht vragen van de politiek. Daarom heeft de PO-Raad een brief...

Pagina's