• Met ingang van 1 januari 2011 zijn diverse premies aangepast. Dat vereist een aanpassing van het instrument Personele kosten PO. Inmiddels is het bijgestelde instrumement te downloaden uit de...

  • T-Primair, de vereniging van zeven besturen voor primair onderwijs in Tilburg en omgeving, heeft in een brief aan minister Van Bijsterveldt grote zorgen uitgesproken over de tekortkoming in de ...

  • Naast het verzet tegen de bezuinigingen op Passend onderwijs heeft de PO-Raad nog een aantal belangrijke onderwerpen die de aandacht vragen van de politiek. Daarom heeft de PO-Raad een brief...

Pagina's