• Thema
  25-11-2014

  Voldoende bekostiging en het op orde hebben van de financiën is een voorwaarde voor goed onderwijs voor leerlingen. Hoeveel personeel in dienst kan worden genomen, welke lesmethodes worden gebruikt en wanneer deze kunnen worden vervangen, wordt mede bepaald door het geld dat het schoolbestuur beschikbaar heeft. Het schoolbestuur moet daarvoor goed financieel management voeren. Dit houdt ook in dat besturen verplicht zijn te verantwoorden hoe zij de (publieke) middelen hebben besteed. Lees verder

 • Veel schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben (nog) geen beleid op het gebied van inkoop en aanbesteding. De wetgeving voor Europese aanbestedingen is in 2013 aangescherpt...

 • Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, vertelt in RTL Nieuws (6 oktober 2014, 19.30 uur, RTL4) over de problemen voor scholen met de toestroom van asielkinderen. De scholen moeten zorg, gespecialiseerde hulp en goed onderwijs regelen voor de leerlingen, terwijl ze slecht heel kort van te voren weten dat er leerlingen komen en hoeveel leerlingen er komen. De nieuwrubriek laat ook mensen van basisschool de Verrekijker uit Katwijk aan het woord over hun zorgen.

 • De PO-Raad noemt in de gratis krant Metro van 1 oktober de verhoging van de tarieven voor het bekijken van films op school "onacceptabel". De tarieven zijn dit jaar bijna verdubbeld en dat vindt de woordvoerder van de PO-Raad fors. "Verschillende scholen hebben ons hierover benaderd. 

 • Nu ook de bekostiging van de materiële instandhouding 2015 (incl. de bekostiging voor het buitenonderhoud) bekend is gemaakt, kunnen de modellen in de (financiële) toolbox worden geüpdatet. Wat er is veranderd, leest u hier.

 • De bekostigingsbedragen voor de programma's van eisen (pve) voor de materiële instandhouding (Londo) zijn voor 2015 vastgesteld. De prijsbijstelling bedraag-0,62%. Toch leidt deze negatieve...

 • Op 2 september organiseert de PO-Raad in Utrecht een extra bijeenkomst van de kennisgroep Financiën om vragen over de financiële gevolgen van de nieuwe cao te behandelen. De bijeenkomst is gericht...

 • Op 2 september organiseert de PO-Raad in Utrecht een extra bijeenkomst van de kennisgroep Financiën om vragen over de financiële gevolgen van de nieuwe cao te behandelen. De bijeenkomst is gericht...

 • Samenwerkingsverbanden ontvangen vanaf 1 augustus geld voor passend onderwijs. Zij moeten daarover verantwoording afleggen. Dit heeft ook gevolgen voor de verantwoording van schoolbesturen. Een korte toelichting.

 • De NOS heeft de afgelopen weken onderzoek gedaan naar de besteding van de middelen van het Herfstakkoord door schoolbesturen van primair en voortgezet onderwijs. Uit de enquête blijkt dat schoolbesturen het geld hebben gebruikt om tekorten weg te werken, leraren in dienst te houden en nieuwe leraren in dienst te nemen. Het geld heeft de schoolbesturen lucht gegeven en is ten goede gekomen aan de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingen.

Pagina's