• Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, vertelt in RTL Nieuws (6 oktober 2014, 19.30 uur, RTL4) over de problemen voor scholen met de toestroom van asielkinderen. De scholen moeten zorg, gespecialiseerde hulp en goed onderwijs regelen voor de leerlingen, terwijl ze slecht heel kort van te voren weten dat er leerlingen komen en hoeveel leerlingen er komen. De nieuwrubriek laat ook mensen van basisschool de Verrekijker uit Katwijk aan het woord over hun zorgen.

  • De PO-Raad noemt in de gratis krant Metro van 1 oktober de verhoging van de tarieven voor het bekijken van films op school "onacceptabel". De tarieven zijn dit jaar bijna verdubbeld en dat vindt de woordvoerder van de PO-Raad fors. "Verschillende scholen hebben ons hierover benaderd. 

  • Nu ook de bekostiging van de materiële instandhouding 2015 (incl. de bekostiging voor het buitenonderhoud) bekend is gemaakt, kunnen de modellen in de (financiële) toolbox worden geüpdatet. Wat er is veranderd, leest u hier.

  • De bekostigingsbedragen voor de programma's van eisen (pve) voor de materiële instandhouding (Londo) zijn voor 2015 vastgesteld. De prijsbijstelling bedraag-0,62%. Toch leidt deze negatieve...

  • Op 2 september organiseert de PO-Raad in Utrecht een extra bijeenkomst van de kennisgroep Financiën om vragen over de financiële gevolgen van de nieuwe cao te behandelen. De bijeenkomst is gericht...

  • Op 2 september organiseert de PO-Raad in Utrecht een extra bijeenkomst van de kennisgroep Financiën om vragen over de financiële gevolgen van de nieuwe cao te behandelen. De bijeenkomst is gericht...

  • Samenwerkingsverbanden ontvangen vanaf 1 augustus geld voor passend onderwijs. Zij moeten daarover verantwoording afleggen. Dit heeft ook gevolgen voor de verantwoording van schoolbesturen. Een korte toelichting.

  • De NOS heeft de afgelopen weken onderzoek gedaan naar de besteding van de middelen van het Herfstakkoord door schoolbesturen van primair en voortgezet onderwijs. Uit de enquête blijkt dat schoolbesturen het geld hebben gebruikt om tekorten weg te werken, leraren in dienst te houden en nieuwe leraren in dienst te nemen. Het geld heeft de schoolbesturen lucht gegeven en is ten goede gekomen aan de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingen.

  • Schoolbesturen krijgen 0,21 procent meer personele bekostiging ter compensatie van de gestegen arbeidskosten in 2014. De ontwikkeling van pensioenpremies en sociale lasten in de marktsector wordt daarmee min of meer gevolgd. Toch is de compensatie ook dit jaar lager dan de daadwerkelijk gestegen werkgeverslasten. Dat komt met name door de stijging van de werkloosheidskosten (premies participatiefonds).

  • Het beeld dat het primair onderwijs de afgelopen jaren extra geld heeft gekregen, is genuanceerder dan lijkt. Het jaarverslag van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat woensdag werd gepresenteerd, meldde dat het primair onderwijs in 2013 zevenhonderd euro per leerling meer kreeg dan in 2009. Dat betekent echter niet dat schoolbesturen nu per definitie voldoende geld hebben om hun kosten van te betalen.

Pagina's