• De Inspectie van het Onderwijs heeft met ingang van 1 september haar financieel toezicht vereenvoudigd. Omdat de PO-Raad hier met enige regelmaat vragen over krijgt, zetten we hieronder graag uiteen wat dat precies voor schoolbesturen betekent.

  • De PO-Raad is blij dat via het Nationaal Onderwijsakkoord en de begroting 2014/Herfstakkoord extra geld is uitgetrokken voor het primair onderwijs. Dat geld is hard nodig. In dit kader wordt onder andere komende maand december een bedrag van in totaal 381 miljoen euro uitgekeerd aan schoolbesturen in het primair onderwijs. Wat deze ontwikkelingen voor individuele besturen betekent, is hier te lezen.

  • Het Nationaal Onderwijsakkoord, de Onderwijsbegroting 2014, het Herfstakkoord. In de afgelopen maanden zijn veel financiële afspraken gemaakt die consequenties hebben voor het primair onderwijs. De PO-Raad heeft op een rijtje gezet wat die afspraken (naar verwachting) betekenen.

  • Het primair onderwijs krijgt er nog dit jaar ongeveer 300 miljoen euro extra bij, ruim zestig miljoen euro meer dan in eerste instantie was voorgesteld door de minister en staatssecretaris van Onderwijs. Het gaat om ongeveer de helft van het extra onderwijsgeld voor 2013 uit het Begrotingsakkoord. VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP dienden daartoe een amendement in, in de Tweede Kamer.

  • Aan de Onderwijsbegroting voor de komende jaren wordt niet verder getornd. Na de eerste dag van het debat over de begroting in de Tweede Kamer lijken zich geen meerderheden voor nieuwe plannen met het primair onderwijs af te tekenen. Het vorige maand gesloten Begrotingsakkoord heeft de deur voor verdere onderhandelingen gesloten.

  • In de afgelopen maanden organiseerde de PO-Raad verschillende masterclasses ter ondersteuning van schoolbesturen bij de verdere professionalisering vanuit de door de sector zelf ontwikkelde Code Goed Bestuur. Deze masterclasses werden gegeven binnen de kaders van het project Eerst kiezen, dan delen. Wilt u de masterclasses van 19 september en 3 oktober nog eens bekijken of kon u er niet bij zijn maar bent u er wel in geïnteresseerd? De volledige sessies zijn nu hier te bekijken.

  • De PO-Raad is blij dat de VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP willen investeren in het onderwijs. Daarbij bestaat nog wel behoefte aan duidelijkheid hoe de begrotingsafspraken in de praktijk zullen uitwerken.

  • Het zomerreces is lang, maar als de Tweede Kamer eenmaal weer begint, kan ook de PO-Raad weer vol aan de slag met haar politieke activiteiten. Er staan direct alweer veel debatten op de rol. In oktober praat de Kamer over leraren. In aanloop naar dit debat spreken we met verschillende Kamerleden. Die gesprekken zijn nuttig en geven ons de gelegenheid de voor ons belangrijke thema’s onder de aandacht te brengen.

  • Op 5 , 6 ,7 en 8 november 2013 organiseert de PO-Raad de Kennisgroep Financiën in respectievelijk Utrecht, Eindhoven en Assen. In de kennisgroep worden relevante ontwikkelingen besproken op het gebied van financieel management in het primair onderwijs. Daarnaast biedt de kennisgroep een platform om kennis en ervaring met elkaar te delen.

  • De regeling bekostiging 2013-2014 is door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap aangepast in verband met de compensatie van de werkgeverslasten. Deze bedraagt over het kalenderjaar 2013 0,17%.

Pagina's