• De PO-Raad blijft zich zorgen maken over de verliezen die schoolbesturen in het primair onderwijs lijden en de gevolgen die dat kan hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek vandaag dat scholen in het (speciaal) basisonderwijs voor het derde achtereenvolgende jaar interen op hun reserves.

  • Het model Toetsingskader financiële positie ondersteunt schoolbesturen bij het evalueren en verantwoorden van hun financiële positie. In de verbeterde tool zijn de jaarcijfers 2011 van de sector PO verwerkt en heeft onder andere het meerjarenperspectief een meer prominente rol gekregen.

  • De PO-Raad heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over het wetsvoorstel om de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van materiële voorzieningen aan te passen.  De PO-Raad vraagt de...

  • Het financiële resultaat van het primair onderwijs was ook in 2011 fors negatief. De schoolbesturen stonden ruim € 100 miljoen in het rood. Dat blijkt uit de financiële jaarcijfers 2011, die de...

  • De PO-Raad zal in overleg treden met de bewindslieden van OCW over een uniforme financiële rapportage volgens een aangenomen motie in de Tweede Kamer. Wij staan positief tegenover de motie, mits de...

  • Penta Primair heeft op 21 november de Bestuursbokaal van Dyade gewonnen voor zijn jaarverslag 2011. De PO-Raad feliciteert het schoolbestuur van harte met dit resultaat, vooral omdat Penta Primair...

  • De PO-Raad neemt met belangstelling kennis van de uitkomsten van het onderzoek van de staatssecretaris naar de groepsgrootte in het basisonderwijs. De cijfers laten zien dat het aantal handen in...

  • 9.00 – 12.00 uurLocatie: Merz, Dordrecht Van november tot en met januari organiseert de PO-Raad bijeenkomsten over verschillende thema’s binnen Passend onderwijs. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld...

  • 9.00 – 12.00 uur Locatie: Dorpshuis, Wezep Thema: Financiën Van november tot en met januari organiseert de PO-Raad bijeenkomsten over verschillende thema’s binnen Passend onderwijs. Deze...

  • De PO-Raad constateert dat de aandacht voor de professionalisering van het financieel management in het primair onderwijs vruchten afwerpt. De beschikbare financiële gegevens van de sector maken...

Pagina's