• Het financiële resultaat van het primair onderwijs was ook in 2011 fors negatief. De schoolbesturen stonden ruim € 100 miljoen in het rood. Dat blijkt uit de financiële jaarcijfers 2011, die de...

  • De PO-Raad zal in overleg treden met de bewindslieden van OCW over een uniforme financiële rapportage volgens een aangenomen motie in de Tweede Kamer. Wij staan positief tegenover de motie, mits de...

  • Penta Primair heeft op 21 november de Bestuursbokaal van Dyade gewonnen voor zijn jaarverslag 2011. De PO-Raad feliciteert het schoolbestuur van harte met dit resultaat, vooral omdat Penta Primair...

  • De PO-Raad neemt met belangstelling kennis van de uitkomsten van het onderzoek van de staatssecretaris naar de groepsgrootte in het basisonderwijs. De cijfers laten zien dat het aantal handen in...

  • 9.00 – 12.00 uurLocatie: Merz, Dordrecht Van november tot en met januari organiseert de PO-Raad bijeenkomsten over verschillende thema’s binnen Passend onderwijs. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld...

  • 9.00 – 12.00 uur Locatie: Dorpshuis, Wezep Thema: Financiën Van november tot en met januari organiseert de PO-Raad bijeenkomsten over verschillende thema’s binnen Passend onderwijs. Deze...

  • De PO-Raad constateert dat de aandacht voor de professionalisering van het financieel management in het primair onderwijs vruchten afwerpt. De beschikbare financiële gegevens van de sector maken...

  • Zaterdag 22 september besteedt de Volkskrant veel aandacht aan het primair onderwijs. Op de voorpagina een bericht over volle klassen, op pagina 7 een reportage vanuit een klas met 37 leerlingen in...

  • Voor 2013 staan er geen nieuwe ontwikkelingen in de onderwijsbegroting. Het primair onderwijs krijgt vanaf 2014 bij ongewijzigd beleid echter te maken met een korting op de lumpsum van ruim € 57...

  • De instrumenten in de Toolbox Financiën zijn aangepast in verband met de voorlopige GPL van 2012-2013, conform de regeling bekostiging personeel PO van 23 maart 2012. De aangepaste...

Pagina's