• Penta Primair heeft op 21 november de Bestuursbokaal van Dyade gewonnen voor zijn jaarverslag 2011. De PO-Raad feliciteert het schoolbestuur van harte met dit resultaat, vooral omdat Penta Primair...

  • De PO-Raad neemt met belangstelling kennis van de uitkomsten van het onderzoek van de staatssecretaris naar de groepsgrootte in het basisonderwijs. De cijfers laten zien dat het aantal handen in...

  • 9.00 – 12.00 uurLocatie: Merz, Dordrecht Van november tot en met januari organiseert de PO-Raad bijeenkomsten over verschillende thema’s binnen Passend onderwijs. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld...

  • 9.00 – 12.00 uur Locatie: Dorpshuis, Wezep Thema: Financiën Van november tot en met januari organiseert de PO-Raad bijeenkomsten over verschillende thema’s binnen Passend onderwijs. Deze...

  • De PO-Raad constateert dat de aandacht voor de professionalisering van het financieel management in het primair onderwijs vruchten afwerpt. De beschikbare financiële gegevens van de sector maken...

  • Zaterdag 22 september besteedt de Volkskrant veel aandacht aan het primair onderwijs. Op de voorpagina een bericht over volle klassen, op pagina 7 een reportage vanuit een klas met 37 leerlingen in...

  • Voor 2013 staan er geen nieuwe ontwikkelingen in de onderwijsbegroting. Het primair onderwijs krijgt vanaf 2014 bij ongewijzigd beleid echter te maken met een korting op de lumpsum van ruim € 57...

  • De instrumenten in de Toolbox Financiën zijn aangepast in verband met de voorlopige GPL van 2012-2013, conform de regeling bekostiging personeel PO van 23 maart 2012. De aangepaste...

  • De PO-Raad en de schoolbesturen in het primair onderwijs werken hard aan het verbeteren van de financiële deskundigheid van de sector. Dat dit bij een klein aantal schoolbesturen nog niet goed gaat...

  • Stichting Convent-po heeft een open brief gestuurd naar de fracties in de Tweede Kamer over de 'stille bezuinigingen' in het primair onderwijs. De PO-Raad heeft al vaker aandacht gevraagd voor dit...

Pagina's