• De PO-Raad en de schoolbesturen in het primair onderwijs werken hard aan het verbeteren van de financiële deskundigheid van de sector. Dat dit bij een klein aantal schoolbesturen nog niet goed gaat...

  • Stichting Convent-po heeft een open brief gestuurd naar de fracties in de Tweede Kamer over de 'stille bezuinigingen' in het primair onderwijs. De PO-Raad heeft al vaker aandacht gevraagd voor dit...

  • Onderzoek van de onderwijsinspectie naar de financiële positie van mogelijk rijkere schoolbesturen in het primair onderwijs geeft een genuanceerd beeld. Hoewel het onderzoek van de inspectie niet...

  • Ook de PO-Raad wordt de laatste tijd vaker benaderd door schoolbesturen, die te maken hebben met gemeentelijke bezuinigingen op het leerlingenvervoer, maar ook op andere beleidsterreinen. Wij maken...

  • De Eerste Kamer heeft op 9 maart jl. de Wet verzelfstandiging dislocaties aangenomen. Na publicatie in het Staatsblad treedt de wetswijziging met ingang van 1 augustus 2012 in werking. De PO-Raad...

  • Uit onderzoek in opdracht van CPS blijkt dat scholen in het primair en voortgezet onderwijs dit jaar massaal bezuinigen op onderwijzend personeel. De scholen zullen daardoor minder en dus grotere...

  • De PO-Raad krijgt veel vragen over de gewichtenregeling. De huidige gewichtenregeling is onnodig ingewikkeld. Dit leidt tot veel fouten bij het invullen van de informatie. Daar waar wordt...

  • Op 5 september 2012 van 10:00-13:30 organiseert de PO-Raad de eerste Kennisgroep financiën in Utrecht (Hogeschool Domstad). De Kennisgroep Financiën is gericht op het informeren en bespreken van...

  • De jaarrekeningcijfers primair onderwijs voor het jaar 2011, worden pas begin 2013 gepubliceerd. Om al eerder inzicht te krijgen in de financiële situatie van de sector, roept de PO-Raad schoolbesturen op om, net als vorig jaar, de jaarrekeninggegevens over 2011 toe te sturen.

  • Hart van Nederland (SBS6) besteedde in de vroege editie van vrijdag 8 juni aandacht aan de cumulatie van bezuinigingen en kostenstijgingen in het primair onderwijs.

Pagina's