• In het donderdag 26 april gesloten stabiliteitsakkoord tussen de regeringspartijen VVD en CDA en de oppositiepartijen D66, GroenLinks en ChristenUnie is vastgelegd dat de bezuiniging op Passend...

  • De Tweede Kamer heeft donderdag 26 april het Stabiliteitsprogramma Nederland aangenomen, waarin de bezuiniging op Passend onderwijs voor 2013 wordt teruggedraaid. Voor dat jaar is het...

  • De jaarrekeningcijfers primair onderwijs voor het jaar 2011, worden pas begin 2013 gepubliceerd. Om al eerder inzicht te krijgen in de financiële situatie van de sector, roept de PO-Raad schoolbesturen op om, net als vorig jaar, de jaarrekeninggegevens over 2011 toe te sturen.

  • Simone Walvisch, bestuurslid PO-Raad, is woensdag 25 april geïnterviewd voor RTV Rijnmond over de financiële situatie in het primair onderwijs. De aanleiding voor het interview was een signaal van...

  • De PO-Raad is zeer verbaasd over de berichtgeving in verschillende media over 'gesjoemel' en 'fraude' met achterstandsgeld in het onderwijs. Kete Kervezee: "Deze kwalificaties doen onrecht aan de...

  • Nederland maakt weer kans om tot de Top 5 van de kennislanden toe te treden, maar de coalitie van de Kennis en Innovatie Agenda (KIA), waarin ook de PO-Raad participeert, maakt zich wel zorgen over...

  • Per schooljaar 2009/2010 is de impulsgebiedentoeslag ingevoerd. Per schooljaar 2013/2014 worden de impulsgebieden opnieuw vastgesteld. Indertijd is door de toenmalige staatssecretaris de toezegging...

  • podium, het digitale tijdschrift van de PO-Raad, staat weer online. Met deze keer artikelen over: de Kwaliteitswijzer Basisonderwijs uit Amsterdam en de vraag of deze landelijk inzetbaar is, wat we...

  • Tijdens een geanimeerd debat in het Onderwijscafé over het SCP-rapport 'Waar voor ons belastinggeld?' zegt SCP-onderzoeker Lex Herweijer dat op basis van het onderzoek niet geconcludeerd had mogen worden dat er op het onderwijs bezuinigd kan worden.

  • De PO-Raad laat momenteel een risicomanagementinstrument ontwikkelen. PWC en enkele instellingen voor primair onderwijs werken samen aan een instrument dat belangrijke risico's in kaart brengt en...

Pagina's