• De jaarrekeningcijfers primair onderwijs voor het jaar 2011, worden pas begin 2013 gepubliceerd. Om al eerder inzicht te krijgen in de financiële situatie van de sector, roept de PO-Raad schoolbesturen op om, net als vorig jaar, de jaarrekeninggegevens over 2011 toe te sturen.

  • Hart van Nederland (SBS6) besteedde in de vroege editie van vrijdag 8 juni aandacht aan de cumulatie van bezuinigingen en kostenstijgingen in het primair onderwijs.

  • Het lenteakkoord betekent niet dat de zorgen over de financiële situatie in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn verdwenen. In het lenteakkoord is...

  • Binnenkort zal de PO-Raad starten met een “kennisgroep financiën”. Deze kennisgroep is gericht op het informeren en bespreken van relevante ontwikkelingen op het brede terrein van financieel...

  • In het donderdag 26 april gesloten stabiliteitsakkoord tussen de regeringspartijen VVD en CDA en de oppositiepartijen D66, GroenLinks en ChristenUnie is vastgelegd dat de bezuiniging op Passend...

  • De Tweede Kamer heeft donderdag 26 april het Stabiliteitsprogramma Nederland aangenomen, waarin de bezuiniging op Passend onderwijs voor 2013 wordt teruggedraaid. Voor dat jaar is het...

  • De jaarrekeningcijfers primair onderwijs voor het jaar 2011, worden pas begin 2013 gepubliceerd. Om al eerder inzicht te krijgen in de financiële situatie van de sector, roept de PO-Raad schoolbesturen op om, net als vorig jaar, de jaarrekeninggegevens over 2011 toe te sturen.

  • Simone Walvisch, bestuurslid PO-Raad, is woensdag 25 april geïnterviewd voor RTV Rijnmond over de financiële situatie in het primair onderwijs. De aanleiding voor het interview was een signaal van...

  • De PO-Raad is zeer verbaasd over de berichtgeving in verschillende media over 'gesjoemel' en 'fraude' met achterstandsgeld in het onderwijs. Kete Kervezee: "Deze kwalificaties doen onrecht aan de...

  • Nederland maakt weer kans om tot de Top 5 van de kennislanden toe te treden, maar de coalitie van de Kennis en Innovatie Agenda (KIA), waarin ook de PO-Raad participeert, maakt zich wel zorgen over...

Pagina's