• De provincie Friesland krijgt mogelijk onder voorwaarden de bevoegdheid om de kerndoelen voor de Friese taal vast te stellen voor het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs en het voortgezet onderwijs. Het wetsvoorstel dat dit moet regelen, is mede door de lobby van de PO-Raad op een aantal punten aangepast.