• De discussie over het niet halen van de doelstellingen van de functiemix suggereert onterecht dat het achterblijven van lerarensalarissen in het primair onderwijs te wijten is aan onwil van schoolbesturen. Al het geld dat de overheid beschikbaar heeft gesteld voor de functiemix is hier ook aan besteed. Misverstand is ook dat met het wel behalen van de functiemix het lerarentekort kan worden opgelost.

  • Altijd maar weer dat wantrouwen jegens bestuurders. Schoolbestuurder Lia van Meegen is er klaar mee. ,, Als ik iets niet goed doe, wil ik dat weten en veranderen. Ik zit hier om goed onderwijs te organiseren.''

  • In een webinar over het belang van de functiemix voor de onderwijskwaliteit krijgt u veel informatie over de belangrijkste vraagstukken rond functiemix en personeelsbeleid. U kunt dit webinar hier bekijken.

  • Maandag 9 oktober verzorgen Bert Visser en Anouk Maassen van Edunamics een webinar over het belang van de functiemix voor de onderwijskwaliteit. Tevens gaan zij in op de belangrijkste vraagstukken...

  • In de afgelopen jaren zijn thema’s als professioneel HR-beleid, aandacht voor diversiteit in teams en de persoonlijke ontwikkeling van de leraar steeds hoger op de agenda gekomen. We willen nu zicht krijgen op de stand van zaken rond de functiemix en uw wensen op dit gebied. 

  • Het Algemeen Dagblad schrijft op 10 mei dat de doelstellingen van de functiemix niet worden gehaald. De PO-Raad heeft laten weten erg achter de doelstelling van de functiemix te staan. Het extra geld dat schoolbesturen kregen voor de functiemix is ook grotendeels hiervoor gebruikt, maar meer rek zit er niet in.

  • Het ministerie van OCW heeft de cijfers van de functiemix 2016 gepubliceerd. In het basisonderwijs is een hele lichte stijging te zien van het aandeel leraren in schaal LB, van 25,5% in 2015 naar 26,0% in 2016. De kwantitatieve doelstelling van 40% LB is daarmee nog niet gehaald.

  • Op woensdag 28 september en vrijdag 7 oktober vonden in Groningen en Amsterdam de eerste regionale bijeenkomsten over de functiemix plaats. Bestuurders, directeuren en HR-adviseurs gingen in gesprek over de thema’s ‘Werken aan diversiteit in teams’, ‘Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van de leraar’ en ‘Professionalisering van het personeelsbeleid’.

Pagina's