• Leerkrachten met weinig vertrouwen in hun eigen kunnen, verwijzen kinderen met gedragsproblemen minder vaak naar het speciaal onderwijs. Maar het zijn juist de leerlingen die wél de overstap maken naar het speciaal onderwijs (so) die zich in de loop der jaren beter ontwikkelen. Promotieonderzoek van Inge Zweers werpt nieuw licht op het streven naar volledige inclusie. De PO-Raad sprak met haar.

  • Leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) verwerken informatie gefragmenteerd. Dit maakt het lastig om de wereld vol prikkels goed te begrijpen. Gevolg is dat ze de uitleg in de klas niet...

  • Op 14 en 15 november 2014 organiseert het kenniscentrum Gedrag van Fontys Hogescholen en het Expertisecentrum PBS Windesheim voor de 6e keer de School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)...