• De Onderwijsinspectie heeft zorgen over de kwaliteitszorg van het merendeel van de 10-14 onderwijsinitiatieven en pleit voor een goede wettelijke verankering daarvan. Dat staat in een rapport over passende wet- en regelgeving voor deze specifieke onderwijssoort. In hetzelfde rapport constateert de inspectie dat de aansluiting van po op vo niet altijd optimaal is en dat de 10-14 initiatieven een oplossing willen bieden voor de nadelen van vroege selectie. 

  • Lukt het school om het verschil te maken? Dit is de vraag die Sarah Sylbing en Ester Gould, makers van de bekroonde serie Schuldig, zich voor hun nieuwe documentaireserie Klassen stelden. Wederom strijken ze neer in Amsterdam-Noord, dit keer richten ze hun pijlen op de kinderen van groep 8. Een zevendelige documentaireserie over de strijd voor gelijke kansen in het onderwijs. Klassen is te zien vanaf maandag 30 november 2020 om 21:35 uur op NPO 1 en NPO Start. Na de laatste uitzending trekken de makers het land in om met betrokkenen door te praten over oplossingen.

  • De verschillen tussen de schoolloopbanen van jongens en meiden én de verschillen tussen hun latere beroepsloopbanen zijn fors. De Onderwijsraad publiceert een verkenning van Sekseverschillen in het onderwijs en doet aanbevelingen om die te verkleinen. Want verschil mag er zijn, maar de Onderwijsraad bespeurt hier beperking in keuzevrijheid en ongelijke kansen. Leraren hebben over het algemeen positievere verwachtingen van meiden dan van jongens.

  • Kinderen dreigen de dupe te worden van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het aantal ww-aanvragen groeit en steeds meer ouders raken in de financiële problemen. Om te voorkomen dat kinderen ‘het kind van de rekening’ worden van de coronacrisis biedt Sam& gezinnen met een laag besteedbaar inkomen een helpende hand. Naast ouders kunnen ook leraren, schoolleiders en schoolbestuurders een aanvraag indienen.

  • Tijdens de eerste dialoogbijeenkomst over de 'Toekomst van ons onderwijs' op maandag 10 februari gaan betrokkenen met elkaar in discussie over de kansengelijkheid in het onderwijs. De komende weken worden er in verschillende steden dialoogbijeenkomsten georganiseerd met diverse prominente gasten. Op 13 februari komt Mariëtte Hamer naar Rotterdam om mee te praten over een sterke vroege start voor leerlingen.

  • Staatssecretaris Van Ark heeft toegezegd dat ze haar plannen met loondispensatie gaat aanpassen. Verschillende organisaties in het onderwijs hadden hier op aangedrongen: ,,Door werknemers met een beperking minder te willen belonen, maakt het kabinet van kansengelijkheid een wassen neus en doet het alle inspanningen van het onderwijs teniet.'' 

  • De PO-Raad is onthutst dat het voor volgende week geplande debat over het onderwijsachterstandenbeleid wordt uitgesteld. Hoe later een besluit wordt genomen over hoe het achterstandsgeld over leerlingen wordt verdeeld, hoe meer geld er weglekt en hoe groter de problemen blijven, vreest ze.

  • Heeft u een programma opgezet dat de doorstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs helpt versoepelen? Of heeft u plannen hiervoor? Tot 1 oktober kunt u hiervoor nog subsidie aanvragen.

  • Om te bevorderen dat alle kinderen op een passend niveau kunnen starten in het voortgezet onderwijs en dat ook zo veel mogelijk vasthouden, kunnen samenwerkende basisscholen en middelbare scholen subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van zogenoemde doorstroomprogramma’s po-vo.

Pagina's